Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 24.04.2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 24. april i Samfunnssalen, Kjenn kl 17.00. Servering. Foredrag ved Anne Svarlien "Fremtidsfullmakt" Jim Oddwins spiller til dans.

Påmelding til 9-dagers tur til Korsika 02 - 10.10.2023.

Ring: Klara 976 08 720 eller klara_pedersen@hotmail.com

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret