Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 23. mars 2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 23. mars 2023 i Samfunnssalen, Kjenn kl 17.00. Underholdning ved Visevennene "Musikkquiz" Servering. Visevennene spiller også til dans.

Utdeling av merker "Den gylne spaserstokk"

Info og påmelding til turene:

* Sommertur til Tønsberg brygge 25.05

* Bornholm 6 dager 21.06 - 26.06

* Korsika 9 dager 02.10 - 10.10

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret, LPF