Medlemsmøte 23. mars 2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 23. mars 2023 i Samfunnssalen, Kjenn kl 17.00. Underholdning ved Visevennene "Musikkquiz" Servering. Visevennene spiller også til dans.

Utdeling av merker "Den gylne spaserstokk"

Info og påmelding til turene:

* Sommertur til Tønsberg brygge 25.05

* Bornholm 6 dager 21.06 - 26.06

* Korsika 9 dager 02.10 - 10.10

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret, LPF