Medlemsmøte 20.10.22.

Velkommen på Furuheim kl. 15.30 torsdag den 20. oktober! Vi får besøk av Lisa Dawn Aarnes som for tiden er leder av Frivilligsentralen på Kjernehuset. Kåre Hilmar Flåtin sørger for musikken.