Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Foredrag v/ordfører Einar Holmer-Hoven.

Onsdag 17.januar hadde vi vårt første medlemsmøte i 2024.

Vi var veldig glad for at Ordfører Einar Holmer-Hoven hadde takket ja til invitasjonen om å holde et aktuelt innlegg for oss.

Flere enn vi forventet hadde trosset været med snø, vind, vanskelige kjøreforhold og ikke minst finne parkeringsplass - Imponerende !!!!

Ordførerens hovedtema var : LILLESAND KOMMUNE-EN BY I VEKST.

Han tok for seg mange av de aktuelle sakene kommunen jobber med som bl.a. :: Gågate, Parkeringshus, Ketil Moes plass, Fagertun, økonomien i kommunen og flere interessante saker.

Det var tydelig at dette interesserte de fremmøtte. Det ble stilt mange spørsmål og svar fra ordføreren. Veldig BRA!!!

Det ble servert deilig hjemmebakt "Marit-kringle" og kaffe og ordføreren koste seg sammen med oss.

Edle orienterte litt om programmet for våren, som ikke er helt klart enda, men vårt

Årsmøte blir 21. februar -Se annonse.

Etter kaffen var det trekning i lotteriet og noen heldige vinnere dro hjem med gevinst.

Som ORD FOR KVELDEN leste Edle et dikt av Hans Børli - SNØ, som ikke kunne passet bedre med den mengden vi har fått i år.

Edle ønsket alle vel hjem og takket ordfører Einar Holmer-Hoven for et interessant foredrag og for at han hadde tatt turen til oss i en travel hverdag.

STYRET