Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 2.11.21 kl 18.00 på LIF Klubbhus

Fremtidsfullmakter

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

_«_En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»Lager du en fremtidsfullmakt nå, vil du selv bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser om du havner i en situasjon hvor du selv ikke kan klare dette. Du vil også kunne legge føringer og sette begrensninger for hvordan denne personen – fullmektigen – skal forvalte dine interesser og verdier.

Fagsjef Lene Lund fra Statsforvalteren Vestfold og Telemark, vil orientere om fremtidsfullmakter- hvorfor, hvordan og gi praktiske eksempler.

Det blir også orienteringer fra Eldrerådet og Pensjonistforbundet.

Kaffe og kake og sosialt samvær