Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Stordal og Liabygda pensjonistlag - Referat frå møtet 03. mai

På den første onsdagen i sommarmånaden - 03. mai – var vi samla til medlemsmøte på Grendasalen frå kl. 14:00 og utover til kl. 17:00. 

Leiar Ann Elise Dyrkorn ønskte alle 68 frammøtte hjarteleg velkomne. Og spesielt velkomne var branninspektør Oddbjørn Nilsen og brannførebyggar/feiar Eirin Solvang, samt musikarane «Nabolaget» og prest Ann Kristin Langeland.

Som vanleg opna vi med sangane «Sangen til bygda» og «Sangen til Liabygda» - fint akkompagnert av «Nabolaget» og forsanger Westerås. 

Vi tente lys og minnes avdøde medlem Randi Almås med ett minutts stillheit.

Ord for dagen var ved Ann Elise Dyrkorn som las historia:  «Etter 21 års ekteskap».

Deretter gav Oddbjørn Nilsen og Eirin Solvang oss mykje nyttig informasjon om temaet «Tryggheit i heimen».  Det vert meir og fleire eldre som ønskjer å bu heime lengst mogleg. Derfor er det viktig å gjere nokre tiltak i heimen for å unngå f. eks. fallulykker – som det iflg Statistikken er den største ulykka i heimen. På lerret viste dei fram oversikt over ulykke som kan skje, og gode tiltak som kan gjerast  i dei enkelte tilfella – veldig oversiktleg og greit.   Når det gjeld tiltak for å unngå brann, vart brannteppe nemnt som eit godt alternativ til å slokke ein «småbrann». Elles er pulverapparat eit krav å ha i heimen. Det er anbefalt å bruke seriekobla brannvarslarar. For den som har nedsatt hørsel, er det mogleg å få kjøpt vibrerande røykvarslarar – også med lys.  Det er også mogleg å få kjøpe batteri med 5 og 10 års garanti for den som vil ha det.

Solvang opplyste at når det gjeld kontroll av fyringsanlegg, vert det gjort i kommunen kvart 4. år, feiing kvart 2.år.  For å unngå pipebrann, bør ein ikkje bruke fuktig ved og lite trekk - då dette fort danner antenneleg sot i ovn og pipe.  Derfor : prøv å unngå det!

Dei avslutta med å poengtere kor viktig det er å ringe dei 3 nødnummera, 110, 112 og 113. Det kan vere lett å ringe feil i ein stressa situasjon, men det gjer ingenting. Den som sit i andre enden av telefonen set i tilfelle samtalen over til rette vedkomande.  Som takk fekk Nilsen og Solvang overrakt kvar sin blomsterbukett.

Prest Ann Kristin Langeland takka for at ho fekk kome å vere ilag med oss denne dagen og såleis bli litt kjent med folket i Stordal. Ho presenterte kort seg sjølv og om arbeidet sitt som prest.  

Og så var det tid for kaffi og mat. Kjøkkengjengen serverte gode karbonade- og salatsmørbrød, samt gjærkringle. Praten gjekk livlig rundt borda frå første stund ,  musikarane underheldt og  åresalet gjekk unna for fullt. Det synes som alle kosa seg og set pris på å kome saman denne faste dagen i månaden.

Ann Elise orienterte om turane som Turnemnda har planlagt. Den første dagsturen vert med «Havilla Kystruten» den 13. juni.  Vidare er det planlagt turar til Loen og Savallen. I den samanheng vart det sendt rundt liste der medlemane vart bedne om å krysse av dersom det er av interesse.  Turnemnda vil då utifrå det ev. arbeide vidare med turopplegga. Elles orienterte leiaren om at Eidsdal/Norddal pensjonistlag har invitert pensjonistlaga i Valldal og Stordal til «Havets festbord» den 11.mai på Røde Kors-huset i Eidsdal. (invitasjon kunngjort i Storfjordnytt og FB)

Leiar avslutta  medlemsmøtet med å takke for frammøtet, ønska alle ei god og fin 17.mai og pinsehelg. Musikarane takka for seg og vil gjerne kome attende seinare. Applaus.

Neste medlemsmøte vert 07. juni.

NVB sekr.