Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Etter årsmøtet på Maritz Kafe onsdag 15.02.2023 ble det avholdt medlemsmøte.

Gerd Misfjord åpnet andre del av møtet, som var et vanlig medlemsmøte. Hun ønsket alle velkommen. 

Åpningssangen var: Dei gamle fjell i sydningom – Liv Holseter var både oppsanger og forsanger. Alle stemte i.

Gerd Misfjord opplyste at Anna Margit Nerheim skulle ha med seg instrument og ønsket å spille i medlemsmøtene.   

 Videre opplyste Gerd Misfjord at årsmøtet i Møre og Romsdal Pensjonistlag skulle være i Kristiansund i mars. Hun og Marit Sæbø skulle delta på årsmøtet og representere Vestnes Pensjonistlag. Da det var anledning for Vestnes Pensjonistlag å ha 2 representanter i tillegg på dette årsmøtet. Hun spurte om noen av medlemmene ønsket å delta. Det var ingen som ønsket å være med.

Gerd Misfjord orienterte om at Vestnes Pensjonistlag har egen hjemmeside som ligger under Pensjonistforbundets hjemmeside. Denne hjemmesiden kan kommunene legge sine egne hjemmesider. Kaare Lervik har i lengere tid administrert Vestnes Pensjonistlag sin hjemmeside der. Han har påtatt seg denne oppgaven fordi han har den nødvendige kompetanse til å være redaktør for denne hjemmesiden. På denne hjemmesiden legger Kaare Lervik ut det som skjer i vårt pensjonistlag, og spesielt reportasje fra medlemsmøtene våre.  

Gerd Misfjord forklarte at medlemmene i vårt pensjonistlag kan gå inn på hjemmesidene til Pensjonistforbundet og logge seg inn på vår hjemmeside. Kode er 6390.

 Inge Engås ble hedret for sin lange innsats som regnskapsfører for Vestnes Pensjonistlag. Han fikk overrakt ei gave for sin innsats av Gerd Misfjord.

 Edna Larsen og Astrid Grebstad (som ikke var til stede), fikk overrakt blomster for sin innsats i matkomiteen.

Opplæring i data har i mange år vært aktuell også i Vestnes Pensjonistlag. Noen av medlemmene av laget har vært med i ulike opplæringer.

Gerd Misfjord og Ansgar Misund har fra vårt pensjonistlag vært med på flere kurs. Dette har igjen ført til at begge er blitt oppnevnt som velferdsteknologiambassadører. Oppgaven videre er fortsatt delta på kurs og vise oss andre i pensjonistlaget om data.  

 Hoved underholdningen denne kvelden hadde Karl Arne Frantzen. Med sin gitar sang og spilte han flere sanger, både kjente og ukjente slagere. Alle sangene med flott gitarspill. Avsluttet med en sang av Ola Bremnes. Det var fin underholdning som alle fremmøtte satte stor pris på. Veldig bra.

 Etter underholdninga var det mat. Først bordsangen – og du som metter liten fugl. Det ble servert flotte smørbrød. Da det til hvert årsmøte blir servert bløtkake, var dette også tilfelle nå. God bløtkake var det.

Etter maten startet Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide åresalget. Som vanlig gikk salget veldig bra, og alle årene ble solgt ut. Trekking av gevinster ble utført som vanlig av Ansgar Misund. Mange glade vinnere.

 Etter åresalget leste Gerd Misfjord (ord til ettertanke) et flott dikt av Per Fugeli.

 Medlemsmøtet ble avsluttet med avslutningssangen – De nære ting – på side 14 i sangboka. Liv Holseter var som vanlig oppsanger.

 Gerd Misfjord takket alle for oppmøte og for et veldig godt møte.

Møtet slutt 2000.

Lars Christian Fjørtoft

Sekretær