Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Det er 2. november og Stordal og Liabygda Pensjonistforening held sitt månadlege medlemsmøte på Grendasalen frå kl. 14.00 og utover.

Foredragshaldar Oddgeir Bruaset

Foredragshaldar Oddgeir Bruaset

Det er onsdag 2.november og Stordal og Liabygda Pensjonistforening held sitt månadlege medlemsmøte på Grendasalen frå kl. 14.00 og utover.

Det var mange som har funne vegen hit denne dagen, i alt 70 stk. 

Leiar Ann Elise Dyrkorn opna møtet med å ønskje alle hjarteleg velkomne, spesielt ønskja ho foredragshaldar Oddgeir Bruaset og musikarane Frostad`s velkomne.

Vi sang så vår tradisjonelle opningssang: “Stordalssangen” - fint akkompagnert av Frostad`s på trekkspel og gitar.

Sidan vi hadde medlemsmøte sist, har tidlegare medlem Berit Vik gått bort. Vi tente lys og held eitt minutts stillheit til minne henne.

Ord for dagen vart halde av Steinar Lamo.   Deretter sang vi «Sangen til bygda» -

Og så var tida komen som alle nok hadde sett fram til – Oddgeir Bruaset sitt foredrag om gamle juletradisjonar.

Bruaset er no pensjonert journalist, og for dei fleste av oss svært godt kjent frå NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Den populære fjernsynsserien som gjekk på NRK i heile 13 sesongar, er det mange som framleis hugsar. Bruaset har fått Gullruteprisen for serien, samt Kongens fortenestemedalje for arbeidet sitt som kulturformidlar. 

I dag skulle Oddgeir Bruaset fortelje frå ein av bøkene sine: « Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu» 

Vi fekk høyre sterke og spanande historier om juletradisjonar og om folket som budde på dei mest avsidesliggande stadane rundt om i Norge – høgt til fjells, ytst i havgapet og inst i tronge fjordarmar.

Han viste lysbilde og formidla desse historiene med ei slik innleving og overtyding, at ein mest opplevde å vere med på reisene hans.

Vi fekk høyre om fødslar, så vel som dødsfall midt i julestria, om ymse familiar - mange med store barneflokkar -, om menneska som skulle gjere julehandelen, gå i juleselskap til kvarandre eller oververe gudstenesta - Vegane var lange, og på denne årstida særleg farefulle, utrygg is både i fjellsidene og på sjø, rasfare og storm – men det stoppa dei ikkje.  Tradisjonane/skikkane var viktig uansett og skulle haldast .

Innandørs pynta dei slik vi egentleg gjer i dag, berre pynten er annleis. Juletrea vart pynta med stjerne, glitter, kuler og den krossmerka juletrefoten – alle desse har bibelsk symbol .

Litt annleis var det likevel. Vi pynter for å lage julestemning, medan dei i gamle dagar, f.eks strødde halm utover golvet – dette skulle minne om stallen. I vinduskarmen stod det levande lys som brann heile julenatta. Vetter tåler ikkje lys, trudde dei, og om julenatta var vonde vetter veldig på farta. Derfor tente dei lys som heldt styggedommen unna dørene.

Ein av dei gamle skikkane/tradisjonane dei hadde nokre plassar, var at når folk skulle heim til jul, ringte dei jula inn anten med kyrkjeklokker, dynamitt eller gevær, 

Ein sit att med den tanken at for å kunne greie seg på desse avsidesliggande gardane, måtte dei som budde der vere både psykisk sterke, sjølvhjelpte og ha evna til å løysa problema på eiga hand. 

Fleire gongar har Bruaset fått spørsmål om korleis det har gått med dei menneska som var med i serien « Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Som svar på dette har han no gjeve ut boka GJENSYN , der ein får eit hjarteleg gjensyn med nesten alle menneska som blei portretterte av han. Bruaset hadde med seg 4 forskjellige bøker for sal, noko fleire av dei frammøtte nytta høvet til å kjøpe.  

Oddgeir Bruaset avslutta med at Hadde vi teke bedre vare på fleire av dei gamla juleskikkane, ville vi kanskje kjent oss rikare enn det vi gjer no når vi stressar for å rekke alt i tide.  No ser vi kanskje på jula som ei kjøpejul, det flyt over av varer i butikkane og vi kjøper og kjøper……    Ord til ettertanke.

Med stor applaus takka ei lydhøyr forsamling Bruaset for det spanande og tankevekjande foredraget han har halde.

Kjøkkengjengen serverte også denne gongen gode smørbrød, kringle og kaffi som smakte veldig godt.  Praten gjekk livlig rundt borda, samstundes som det var åresal og utdeling av gevinstar.  

Til slutt orienterte leiar om julebordet som skal vere på Blåtind 07. desember.  Liste vart sendt rundt borda slik at interesserte fekk skrive seg på. Det vil elles bli sendt ut ei påminning til alle medlemane i slutten av november.

Leiar Ann Elise takka for frammøtet, ønskja alle vel heim og ei fin tid framover.

Til avslutning sang vi «La vi leve for kvarandre»