Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE 14.FEBRUAR 2022.

14.FEBRUAR 2022.

MEDLEMSMØTE BRUMUNDDAL PENSJONISTFORENING I BRUMUNDDAL KIRKESTUE MANDAG 14.FEBRUAR 2022.

Leder Rolv Baadshaug kunne ønske velkommen til 36 medlemmer. Strands Orkester ble ønsket velkommen, og de ga oss tonefølge til åpningssangen «Tømmerkoievise».

Deretter leste Grete Nyseter diktet «Drømmen» av Halvard Olestad. Jens Granlien orienterte om turen til Årnes. Påmeldingsfrist og betalingsfrist er satt til 28. februar 2022.

Leif Gunnar Sørlien orienterte om Datakurs på Biblioteket i Brumunddal 25. og 27.april 2022 kl. 10-14. i regi av Pensjonistforbundet Hedmark. Påmelding før påske - mer info på medlemsmøtet 14.mars.

Leder leste takkekort fra Einar Bratberg.

Så var det tid for underholdning av Strands Orkester med fin dansemusikk. De spilte svenskemusikk, gammeldans, country m.m., og vi fik høre låter av bl.a. Jim Reeves, Buck Owens og Ole Ivars. Etter en time med mye fin musikk, var det tid for pause med servering av smørbrød, sjokoladekake og kaffe. Det var også loddsalg i pausa.

ÅRSMØTET: Møteinnkalling pr. SMS og påminnelse i Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad.

1.     Åpning    a) Valg av møteleder og sekretær: Rolv Baadshaug og Kari Lundberg

               B Valg til å signere protokollen: Åse Sivertsen og Jens Granlien.

2.     Årsberetning for 2020 og 2021 : Lest av sekretær -  enstemmig vedtatt

3.     Årsregnskap med revisjonsberetning 2020 og 2021: referert av kasserer – enst. vedtatt. Regnskapet deles ut til medlemmene på neste møte.

4.     Budsjett 2022 - ikke lagt fram for dette året.

5.     Innkomne forslag: forslag fra valgkomiteen: Styret gis fullmakt til å finne nye medl. I styret der det ble mangler i innstillingen fra valgkomiteen. Enstemmig vedtatt.

6.     Valg i.h.h.t vedtektene: Det var innkommet skriftlig frasigelser fra 1 i valgkomiteen, leder, sekretær, kasserer, varamedlem til styret, styremedlem/turkomite og 1 i bevertningskomiteen. Leder og varamedlem til styret tok på seg for 1 år til. Det lyktes ikke å besette alle verv.

Det nye styret for 2022 ble da slik:

                                                                                                         Valgt              Valgt til

Leder              Rolv Baadshaug                                                        2019               2023

Nestleder       Leif Gunnar Sørlien                                                   2020               2023

Sekretær

Kasserer         Henning Mikkelsen ny                                             2022               2024

Styremedl.     Ingrid Menkerud                                                       2020               2024

Styremedl.     Hege Nordahl  ny                                                     2022               2024

Styremedl.

Varamedl.      Mary Karlsen                                                            2020               2024

Varamedl.      John Wiik                                                                  2020               2023

IT-ansvarlig    Kjell Einar Dybvadskog                                              2020               2024

Revisor           Bjørg Johanne Prestrud                                            2020               2023

Vararevisor    Ole Andersen  ny                                                     2022               2023

Turkomite

Valgkomite    Ernst-Kristian Thomassen                                         2020               2023

Valgkomite    Reidun Sørlien  ny                                                    2022               2024

Valgkomite

Bevertningskomite: Liv Sundmyhr (leder), Åse Sivertsen, Anne Berit Nybu og Randi Berg ny

Årsmøtet avsluttet.

Trekning av gevinster ble foretatt, og til slutt sang vi «La oss leve for hverandre» med tonefølge av Strands orkester. Leder takket for fin musikk, og takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.

Kari Lundberg

sekretær                                                                                          

 |||||||| ||