Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte/Årsmøte

Kirkestua 14.02.2023

Mjøsparken

Mjøsparken

MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PENSJONISTFORENING I KIRKESTUA TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023.

Leder Rolv Baadshaug ønsket alle velkommen. Flott at 43 hadde møtt opp.

Svein Erik Smeby og Walter Kavli sørget for fengende musikk. – Og vi startet med allsang Roser fra Athen, siden det var Valentinsdagen. Da ble det litt roser på oss alle! Videre fikk vi Prøysen-potpurri og Sven-Ingvars glade musikk m.m.

Duoen som spilte, var på nittitallet en trio som hadde tenkt å kalle seg Dum-dummere-dummest. Så sluttet den dummeste og de ble duoen Domino! Det ble altså noen historier ved siden av musikken!

Leif-Gunnar orienterte om at vi på møtet 14. mars får besøk av Cesilie Robertsen fra Helse- og omsorgsdivisjonen i Ringsaker kommune. Hun kan fortelle om hva kommunen gjør for pensjonistene.

Hege orienterte om møtet 1. juni i Prøysenhuset hvor alle de politiske partiene i Ringsaker er invitert for å komme med sitt syn på fremtidens eldreomsorg i kommunen. Det kan bli 10-12 partier. Hun oppfordret alle medlemmer til å møte og på forhånd komme med ting de ønsker å ta opp. Dette kan sendes til henne eller leveres på de neste møtene.

Fordi vi har fått ny møtedag – TIRSDAGER – har den nyvalgte Bevertningskomiteen allerede hatt sin første dag. De som tidligere har hatt ansvaret for serveringen, kunne ikke bytte dag. All ære til komiteen – vi fikk et nydelig smørbrød og deilig kake.

Jens Granlien har fått fast jobb som loddsalgsgeneral. Etter ønske har han fått med seg 4 faste medhjelpere. Dette er Astrid Nygaard, Birgit Baklien, Reidun Ribsskog Sørlien og Berit Årvold. Regner med at dette er på ubestemt tid.

Etter pause og loddsalg gikk vi over til årsmøtet. Trekningen tok vi etter årsmøtet.

ÅRSMØTET.

Møteinnkalling på SMS og påminnelse i Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad. Åpnet med ett minutts stillhet til minne om de som var gått bort siden sist.

1.     Åpning

a.     Valg av møteleder og sekretær: Leder Rolv Baadshaug og sekretær Lisbeth Wictorsen

b.    Valg til å signere protokollen: Reidun Ribsskog Sørlien og Jens Granlien

2.     Årsberetning 2022: Lest av sekretær. Vedtak: Enstemmig godkjent

3.     Årsregnskap og revisjonsberetning for 2022. Referert av kasserer. Vedtak: Enstemmig godkjent.

4.     Budsjett 2023. Driftsinntekter 152.000 kr, driftsutgifter 164.000 kr., driftsresultat  - 12.000 kr. Med renteinntekter på 700 kr, ble årsresultatet - 11.300 kr.   Vedtak: Enstemmig godkjent.

5.     Innkomne forslag: Ingen.

6. Valg i.h.t. vedtektene.

Vår leder Rolv Baadshaug hadde av helsemessige årsaker, frasagt seg sitt verv etter 5 år. 

Valgkomiteens forslag ble også resultatet.

Leder: Leif-Gunnar Sørlien                      (velges for ett år) sitter til 2024                    

Nestleder: Hege Nordahl                         gjenvalg, sitter til 2025                       

Sekretær: Lisbeth Wictorsen              gjenvalg, sitter til 2025                         

 Kasserer Henning Mikkelsen                ikke på valg, sitter til 2024                

 Styremedlem/IT Kjell Einar Dybvadskog    ikke på valg,  sitter til 2024                                       

 Styremedlem  Ingrid Menkerud         ikke på valg, sitter til 024                                   

 Styremedlem Birgit Baklien                    gjenvalg, sitter til 2025                          

 Styremedlem Randi Berg                        ny sitter til 2025                     

Varamedl. til styret: Else Delbæk            ny sitter til 2025                   

Varamedl. til styret: Mary Karlsen         ikke på valg, sitter til 2024

Revisor: Arild Langseth                            ny sitter til 2025                                        

Revisor: Ole Andersen                           ny sitter til 2024

Bevertningskomite:

Solfrid Holmen,  Åse Sivertsen, Liv Sundmyr, Randi Berg, Reidun R.Sørlien 

Utsendinger til Pensjonistforbundet Hedmarks årsmøte:

Leif-Gunnar Sørlien,  Hege Nordahl, Lisbeth Wictorsen                                                                

Ny valgkomite:

Reidun Ribsskog Sørlien, Jens Granlien, Rolf Baadshaug

 Prokura: Leder og kasserer.

Rolv overleverte klubba til Leif-Gunnar, som på sin side takket Rolv for innsatsen gjennom disse 5 årene og overleverte en blomsterhilsen.

……………………………………………………….                              ………………………………………………

           Reidun Ribskog Sørlien                                                         Jens Granlien