Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemskommunikasjon

Informasjon via hjemmeside (web)

Sønnavind på Moutmarka

Sønnavind på Moutmarka

NØTTERØY PENSJONISTFORENING

ønsker å bedre kommunikasjonen med sine medlemmer. I dagens situasjon er vi avhengige av å annonsere medlemsaktivitetene våre gjennom lokalavisa, epost eller SMS-meldinger på telefon.

Vi tenker at web-siden du nå befinner deg på kunne være en viktig plattform for å nå fram til de fleste av dere. Mange har sikkert epostadresser som ikke er oppgitt til oss. En epostadresse er for oss en indikasjon på at du har mulighet til å søke informasjon på denne siden (Pensjonistforbundet/Nøtterøy pensjonistforening). Vi vil komme tilbake til deg som vi ikke har registrert epostadresser på, med mer informasjon på melding (SMS) via telefonen din.

Vi har håp om at flest mulig av medlemmene i pensjonistforeningen her vil kunne finne informasjon om åpne pensjonistmøter og andre aktiviteter i foreningens regi.

Dette er det første innlegget på Nøtterøy Pensjonistforenings egen side under Pensjonistforbundets hjemmeside. Det må gjerne oppfattes som en test i første omgang, men intensjonen er at mesteparten av informasjonsflyten til medlemmene skal gå denne veien.

Neste oppgave er å få alle som ikke har oppgitt sin epostadresse til oss, til å gjøre dette. Vi tar kontakt via SMS (mobil) med anmodning.

Mvh Styret