Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Marsmøtet.

Marsmøtet

Petter Simonsen, entertainer av Guds nåde

Petter Simonsen, entertainer av Guds nåde

Programmet på møtene våre er ganske så likt fra måned til måned, møtesaker, bevertning og lotteri. Men vi har bestandig et program, det være seg kunstnerisk, matnyttig kunnskap eller annet av underholdende art. På marsmøtet hadde styret hyret inn Petter Simonsen og vår egen Jan Tore. Vi kjenner ensemblet godt ifra tidligere visitter, det er visst fjerde opptreden deres her i bygda. Og vi så fram til framføringen med forventning. Og vi ble ikke skuffet.

Blå salme , Evert Taube og Norge , mitt Norge i godt samspill av utøverne, som også berømmet hverandre for det samme samspillet. Det er en fornøyelse å overvære den respekt og anerkjennelse disse tonekunstnerne har overfor hverandre. Og de tilhørende replikker. Videre fikk vi høre En liten fuggel - forøvrig referentens favoritt, og Reis meg opp - i norsk versjon. Det gjør seg godt med norske sanger i vår forsamling! I det hele tatt, reportaret var en innertier! I tillegg til mye geografi og historie fikk vi og og høre Eg veit i himmelen en borg, og Folkesang fra Georgia - Petter er kunnskapsrik , allsidig og djuptpløyende. Videre fikk vi Gi meg handa di ven, og etter stående applaus - avsluttningsvis Adiø av Teigen. Jo hadde forsamlingen med seg i varm takk til gjestene! Og med stående invitasjon til ytterligere besøk.

Etter den kunstneriske delen av møtet inntok vi plass ved bordene, og Jo kunne ønske mer enn 40 medlemmer velkommen . Godt frammøte, bedre enn på lenge. Jo ga ordet til Sigmund, som refererte fra siste møte, Årsmøtet med valgresultatet og fra det mellemliggende styremøte. Til Fylkesmøtet 30. mars reiser Randi og Halvor og representerer. Styret jobber med program for 50års jubileet 15. november i år. Det er og noen skjær i sjøen med hensyn til Trøndelagsturen vår, det er lite med hotellplasser ledig der i juni ! Vi får nærmere beskjed på aprilmøtet. .Leder Jo kunne også på dette møte presentere et nytt medlem, Kirsten Bergerud Schrøder er gjen-innmeldt og ble ønsket velkommen. Medlemstallet svinger, heldigvis også oppover. Styret har latt utarbeide ny, ajurført brosjyre for foreningen, som ble spredt, og som kan hentes ved behov. Leder Jo oppfordret oss igjen til å skaffe en ny medlem hver! Vi er over 600 Stor-Elvdøler i rett alder, så det er mange å gå på!

Neste post på programmet var så kaffe og masse deilige smørbrød - takk til kjøkkengjengen , for jobben før og etter møtet - og takk for maten. Under bevertningen gikk praten lett, det er godt å møtes igjen, og kanskje fornye kjennskap - langsetter og tversover bordene.

Siste post var åresalg med tilhørende trekking. Alle årene ble solgt, og da går trekkingen unna! Alle hadde gevinster med, og alle gevinstene fikk ny eier.

Bjørn Austeng fikk napp i Stor-Elvdalsvottene, Berit Kristiansen i trebollen, og Sølvi Austeng meldte seg på som mulig vinner av Kai-skapet. Vottene og bollen må vinnes to ganger, men skapet må vinnes tre ganger. Så det kan gå noen tid!. Men Britt og Gunvor og Marit og Randi og Bjørg har alle to napp hver, så spenningen stiger for hvert møte!

Som avsluttning på et hyggelig møte tok vi Broderring, og sang gode ønsker til hver av oss.