Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Maimøtet

Med Hemjentene

Astrid, Solveig og Torbjørg

Astrid, Solveig og Torbjørg

Som vanlig kunne leder Jo ønske oss velkommen i Amfi. Vi er etter hvert vant med å starte møtene med å lytte, gjerne til musikk. Og da er kultursalen i Storstua helt topp. Vi visste at det var Hem-jentene som skulle underholde oss, så forventningen var tilstede. De har besøkt oss før pandemien slo til. Jentene har sydd sammen et reportoar som passer oss . Vi liker musikk vi kan kjenne igjen, gjerne laget av låtskrivere som vi kjenner - og gjerne er lokale. Og at Solveig har arrangert for gruppa er bare fint. Hun elsker Børli og hans produksjon, så da ble det endel av det. Men vi fikk også Sandbecks Menuett og Erik Byes Blå salme, foruten vår egen Leif Westgaards vårsang og mye mer. Og vi fikk synge med fra arket! Jentene ble behørig belønnet med stående applaus og leder Jo's søknad om også senere opptredener hos oss. Hvilket vi er enige om.

Etter samling ved dekket bord fikk vi en sekvens med vanlige lag-saker. Sekretær fikk ordet og refererte fra forrige møte som var 28. april og fra det mellemliggende styremøte 9. mai. De viktigste sakene som ligger fore nå er 50 årsjubileet i høst, og sommerens turer. Turen til Trondheim er som kjent avlyst.

Vi skal ta en tur til Sollia med egne biler 14. juni. Vi kan jo være turister i egen bygd, hvis vi skal håpe på at andre turister skal finne "oss" attraktive! Ære til styret som kunne presentere skriftlige program til hver enkelt! Prøver å legge ut nedenfor denne tekstbolken . Den andre turen vi skal glede oss til er dagstur med Hit og Dit til Gudbrandsdalen en 24. august. Programmet for også denne turen ligger neden for - med "et tastetrykk" (!) Håper det funker !

Det mest positive er da allikevel at leder Jo også i kveld kunne presentere et nytt medlem. Jorunn Hjertøy Pedersen hadde endelig bestemt seg for å bli medlem, og ble hjertelig mottatt.

Som sedvane er på maimøtet var det også iår spekemat og Marie's gode potetsalat, med kaffe og Berthas wienerbrød. Det ble et godt mål med tradisjonsmat og alle gikk nok mette hjem.

Med over 40 deltagere gikk det bra unna med loddsalg- og trekning, og mange hemmelighetsfulle gevinster skiftet eier. Noen er faktisk mye heldigere enn andre! Flergangsgevinstene gikk til Astrid N som fikk napp i Stor-Elvdalvottene , Torbjørg Hem fikk napp i trebollen, og nytt medlem Jorunn Pedersen fikk blant annet napp i det store skapet. Så tok vi Broderring og sang natta-sangen.

Det var et bra møte !