Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Maimøte!

Flere gode tema på maimøtet 3.mai.

Kom mai du skjønne milde.

Kom mai du skjønne milde.

Maimøte 3. mai.

Over 50 medlemmer var møtt fram for å høre om hvordan forfallet til eldre hadde falt og hvordan vi kunne rette æren opp igjen. Harald Kolbjørnsen holdt et engasjert kåseri.

Etter en god kake og kafferast, var vi igang igjen. Først slapp vi til Ragnar Lofstad fra Eldrerådet, med informasjon om Eldrerådet og deres arbeid. Gjennom Eldrerådet bør vi kunne melde ting inn til kommunen.

Strengselva som renner fra Jorstadvann til Storelva, i Stornesdalen, skal oppjusteres. Grunneiere med Erling Lilleholt og Andreas Lilleholt i spissen har skaffet tilveie 4,5 mill til dette arbeidet. Erling fortalte om historien til elva og planene fremover.

Solveig Aas Olsen forteller at 50 er nå påmeldt til turen til Blaafarveværket 1.juni.

31.mai er det "Bli kjent tur" til Hagefjordbrygga.

Husk å snakk med naboen, eller andre om å bli medlem i Holt pensjonistforening. Kontat; 93403879 eller tmoen253@gmail.com

Harald Kolbjørnsen

Harald Kolbjørnsen

Forsamlingen følger med.

Forsamlingen følger med.

Erling Lilleholt snakker om Strengselva.

Erling Lilleholt snakker om Strengselva.

Anne Lise Sundsdal med ord for dagen.

Anne Lise Sundsdal med ord for dagen.

Kolbjørnsens "Dreiebok". Hvem forstår noe av dette?

Kolbjørnsens "Dreiebok". Hvem forstår noe av dette?