Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtet 8. september på Tingvoll Fjordhotell.

Leder Lars Jostein Holten ønsket 46 deltakere velkommen

Leder Lars Jostein Holten ønsket 46 deltakere velkommen til møtet 8. september på Tingvoll Fjordhotell.

Han presiserte at siste trygdeoppgjør viste hvor viktig det er at flest mulig støtter opp om pensjonistforeninga. Ikke medlemmer er også velkomne på møtene.

Auden Osen satte seg så til pianoet og vi sang sammen «Jo mere vi er sammen». Sekretæren las opp referatet fra siste medlemsmøte. Deretter orienterte han om hvilke saker som har vært oppe i styremøtene.

Anders Koksvik ga oss et tidsbilde av musikklivet i Tingvoll etter 1950-åra. Utgangspunktet var 15 -16 gamle lydopptak som hadde dukket opp og som han har fått spilt over på CD. Her var det både musikkinnslag og orienteringer om ting som hadde skjedd i bygda, f.eks. hvordan forskjellige idrettsanlegg ble bygd i Tingvoll. På 1950-tallet var stor musikkaktivitet i bygda. Her var det hornmusikk, mannskor og flere forskjellige kor for både barn og eldre. Dette yrende musikklivet døde ut på 1960-70-tallet. I dag har vi nesten bare den kommunale musikkskolen tilbake som ikke kan erstatte det de mange ildsjelene fikk til. Han nevnte også Tingvoll rytmeorkester og storbandmusikk som hadde en glansperiode. Vi fikk så noen smakebiter på disse musikkopplevelsene, m.a. et flott trompetstykke av Ola Kårvatn.

Jon Eikrem, leder i Helse- og omsorgsutvalget, tok for seg status for helse- og omsorgssektoren i Tingvoll. Rent generelt er denne god. Det er en stor sektor som tar omtrent en tredel av kommunebudsjettet. Totalt har vi nok institusjonsplasser. Men siden vi stadig får flere eldre må vi omprioritere for å møte de nye utfordringene. Et annet problem er at vi mangler fagfolk og må derfor bruke vikarbyrå. Og det er kostbart. Det er viktig med nok omsorgsboliger for å redusere trykket på sykehjemsplasser. Trøa er nedslitt og trenger renovering eller nybygg. Det kom flere spørsmål fra salen. Toralf Waagen, som selv bor på en institusjon, sa at det er vanskelig å finne noe å klage på! Vi har det bra. Ellers kom det også spørsmål om Trøa, Vonheim og 100 % stillinger.

Vi sang sammen «Din tanke er fri» før Anders Koksvik presenterte Tingvoll strykeorkester som ble startet av organist Kjell Østby på 1960-tallet. På 1980-tallet fikk vi gammeldansforeninger og en trekkspillklubb.

Neste møte blir onsdag 13. oktober på Fjordhotellet. JUBILANTER Lørdag 75 år Kari Johanne Helle, Averøy Anne Magnhild Kristiansen, Sunndalsøra Peder Aresvik, Foldfjorden Per Jordahl, Batnfjordsøra Anders Sinnes, Rindalsskogen 60 år Jørn Ole Volden, Averøy Søndag 85 år Lars Birger Bolli, Eide Magne Asbjørn Kvalvåg, Torvikbukt Kjellfrid Norunn Sletta, Foldfjorden Åse Karin Bjerkestrand, Kristiansund Lars Bratseth, Foldfjorden Ivar Arnfinn Hjelseth, Kristiansund 70 år Karstein Flatsetøy, Frei Ella Marie Røsand, Sunndalsøra 50 år Ronny Egil Grønås, Eide Mandag 85 år Paul Georg Bøe, Bøfjorden Ildri Lervik, Vågland Ragnhild Slatlem, Averøy 80 år Oskar Rimstad, Gjøra 75 år Jarle Ingulf Stene, Kristiansund 70 år Aud Helene Hjertvik, Averøy Randi Helene Søbstad, Averøy Torstein Sørengaard, Averøy 50 år Merete Bratsberg Aae, Averøy Svein Gammelsæter, Frei Elin Kvalvåg Michalsen, Kristiansund

Stein Fredrik Solli, sekretær