Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtereferat

Referat fra møte 27.04.23

Gjøvik Pensjonistforening hadde møte på Haugtun den 27.04.23.

Leder Knut Kleiven kunne ønske velkommen til 96 frammøtte og Kay Hoffsbakken som skulle snakke om brannvern . Vi åpnet med Nå livnar det i lundar med Kirsten ved pianoet. Inger leste referat fra forrige møte. Knut sendte rundt liste for påmelding på turen til Helgøya. Så ble det Hoffsbakken sin tur. Han snakket om viktigheten av brannvarslere, brannslukkingsapparater, skumboks, komfyrvakt og tidsur. Røykvarslere går ut på dato etter 10 år og må da fornyes. Han svarte på mange spørsmål. Dersom vi har noe vi lurer på er det bare å ta kontakt med han. Takk til han for mye nyttig informasjon. Knut snakket litt om turen til Balestrand 17. - 19. august. Påmelding på neste møte. Adeleide Stenseth leste en historie for oss.

Nå var det tid for kaffe og kringle, og det smakte godt. Vi hadde et bord fullt av gevinster, og under loddsalget var alle ivrige kjøpere.

Kirsten satte seg ved pianoet og det ble allsang med Ingolf som forsanger. De nære ting, På folkemunne, La oss leve, Den glade vandrer, Sønnavindsvalsen o.s.v. Kirsten leste også en historie av Anne Cath Vestby. Ingolf fortalte en god historie.

Så ble det trekning av alle gevinstene . Knut takket alle som hadde møtt fram og takk til alle som hjelper til så vi fikk et hyggelig møte. Vi avsluttet med Kom mai du skjønne milde.

Neste møte er torsdag 25. mai.

seks, Inger Aa