Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtereferat

Møtereferat

Gjøvik Pensjonistforening avholdt sitt møte den 30.03.23 påHaugtun.

Leder Knut Kleiven ønsket velkommen til 87 fremmøtte og til Brødrene Berget og Alf Slåttsveen som skulle spille og synge for oss. Kirsten spilte Vi vandrer med freidig mot. Inger leste referat fra forrige møte. Knut informerte om Torsdagprat på rådhuset. De starter opp kl. 10.00. Kl.11.00 tar de opp forskjellige teama. På Vitensenteret arrangeres Påtår en del torsdager fremover fra kl. 14.00 til 15.30. Det er Friskliv Senior som har disse aktivitetene. Han informerte også om tur til Helgøya. ( Se beskrivelse av turen under arrangementer eller på vår Facebook side.)

Så ble det sang og musikk. De startet opp med De nære ting, Den vakre visa, Lille vakre Anna, I et bitte lite miniskjørt. Dette er sanger som vi alle husker og vi nynnet og sang med. Veldig fin musikk. Mange var kaffetørste så nå kom kjøkkengjengen med kaffe og rykende fersk kringle. Det smakte. Før gutta spilte opp igjen hadde vi loddsalg og alle kjøpte lodd.

God stemning da de spilte Ta med en helsing til Gamlelandet mitt, Tanta til Beate, En dag i april, Det beste i livet er gratis o.s.v. Tusen takk for fin underholdning.

Vi hadde mange gevinster og mange vant. Med Kirsten ved pianoet avsluttet vi med Å kjøre vatn og kjøre ved. Knut takket alle frammøtte, kjøkkenhjelperne og alle som hadde hatt med gevinster. Velkommen på neste møte sommer 27.april.

Sekr. Inger Aandalen