Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtereferat

Referat fra medlemsmøte

Hyggelig med stor oppslutning på møtene

Hyggelig med stor oppslutning på møtene

Gjøvik Pensjonistforening hadde møte på Haugtun 26. januar 2023. Leder Knut Kleiven kunne ønske velkommen til 84 frammøtte. Spesiell velkommen til Grete Kvingedal og Kåre Dahle som skulle underholde.

Kirsten spilte en åpningssang. Inger lester referater fra forrige møte, fra julebordet og fra turen til Charlottenberg .

Så ble det underholdning ved Grete og Kåre. De begynte med Den fyrste song eg høyra fekk så Den vakreste visa. Samtidig viste de vakre akvareller. Mange fine sanger hadde de og Grete leste også egne dikt.

Nå ble det kaffepause. Da er det bra med kjøkkengjengen, de disket opp med kaffe og deilig kringle. Loddsalget gikk strykende, alle er flinke til å kjøpe lodder. Per Furseth hadde et innlegg, fortalte blant annet om aktivitetsdager på Savalen den 19. til og med 22. juni. Pris kr. 2850 inklusiv alle måltider. Knut orienterte om kontigenten som i år er kr. 470. ( av denne får fylkesforeningen 100 og vi får 110). Vi får mye igjen, bladet Pensjonisten, mange medlemsfordeler og vi sponser turer og julebord. Vi er nå 417 medlemmer. I 2022 fikk vi 70 nye medlemmer.

Etter loddtrekningen og fordeling av mange gevinster takket Knut for i kveld, for frammøtet, takket alle som hadde med gevinster og kjøkkengjengen. Vi avsluttet med sang og Kirsten ved pianoet.

Neste møte, som også er årsmøte , er torsdag 23. fegruar.

Sekr. Inger