Møtereferat

Medlemsmøte 08.11.21

Foto:Kari Lundberg

Foto:Kari Lundberg

Brumunddal Pensjonistforening hadde medlemsmøte i Kirkestua, Brumunddal mandag 8.nov. 2021     .

Leder Rolv Baadshaug kunne ønske velkommen til 54 frammøtte .

Vangsgutta (Eroll Schultz og Oddbjørn Løberg) ble ønsket velkommen, og de akkompagnerte oss i åpningssangen «Du ska få en dag i mårå».

Grete Nysæter leste så Wenche Foss sin versjon av «Fader Vår».

Da var det tid for undeholdning av Vangsgutta. De spilte trekkspill, gitar og sang. Vi fikk høre variert musikk – bl.a. Evert Taube, Vidar Sandbekk, Lasse Stefanz og litt gammeldans.

Etter mye god musikk var det tid for kaffe, snitter og wienerbrød, som smakte godt.

Loddsalget gikk strykende, og før trekningen ble Grethe Olsbye fra Sirkula ønsket velkommen.

Hun orienterte om avfall og gjenvinning på Hedmarken. Sirkula eies av Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner. Tar i mot 117000 tonn avfall pr. år som utgjør 2,3% av Norges husholdningsavfall. Har 5 gjenvinningsstasjoner, fritidsrenovasjon på Sjusjøen, Budor, Ljøsheim, Vangsåsen, Stange m.m. De produserer jord fra hageavfall – ca. 5000 tonn i året.

Avfallsflyt og samarbeid i Innlandet - Matavfall går til Mjøsanlegget på Lillehammer.

Trevirke til    Eidsiva Energiverk, Gjøvik og Eidsiva Elverum Energisentral. Restavfall går til Eidsiva Trehørningen Energisentral.

Resirkula startet opp i juni 2020. Den består av ombruksmottak, butikker, remarked, kafe.

Sy-den - selvbetjent systue i tilknytning til UFFs butikk på Torghjørnet, Hamar. Tilbyr sy- og redesign.

Bokkiosk i Hamar sentrum- Hamar frivillighetssentral fyller på bøker fra gjenvinningsstasjonene. Tilslutt svarte Grethe Olsbye på spørsmål fra salen.

Trekning av mange gevinster ble foretatt, før Vangsgutta avsluttet med en låt.

Til slutt sang vi «La oss leve for hverandre».

Leder Rolv takket for og underholdning, og for frammøte, og ønsket alle vel hjem.

Kari Lundberg

sekretær