Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtereferat

Referat fra møte 31.08.23

Gjøvik Pensjonistforening avholdt sitt møte på Haugtun 31.08.23. Vår leder Knut ønsket velkommen til 91 frammøtte, Gutta Boyz som skulle spille og Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet som skulle ha et foredrag for oss.

Vi åpnet med å synge, Hu hei hvor er det vel fritt og godt …..

Så var det Harald som fikk ordet. Det handlet om pensjonister, tannhelse som bare bør ha en egenandel , og at eldre er en ressurs. Nå er vi over 1 million alderspensjonister her i landet som skal ha vår pensjon, men husk at den har vi betalt inn gjennom et langt arbeidsliv. Vi må kunne få en sykehjemsplass når vi trenger det. Hjemmesykepleien må styrkes så de som kan og vil får den hjelpen de trenger. Det er vanskelig for mange eldre og forstå og lære data og alt det digitale som skal installeres i deres hjem. Vi er ikke for mange gamle her i landet, men det er for få unge. Vi har fått et lite tillegg på pensjonen i år, men vi har fortsatt ikke forhandlingsrett. Vi fikk et inspirerende foredrag, så takk til Harald. ( Han foreslo også Demenskor over hele landet, og det er vel alle enig i når vi ser hvor flott det er.)

Så ble det litt musikk av Gutta Boyz, Svein og Roy. De spilte blant annet Riktige venner o.s.v. Så ble det kaffe og kringle. Knut sendte rundt liste for påmelding til fjelltur og det ble 65 påmeldte så da blir det 2 busser. Vi hadde loddsalg og alle er villige til å kjøpe lodder. Inger leste referat fra møtet vårt i mai, fra turen til Hegøya og fra turen til Balestrand.

Resten av kvelden koste vi oss med mye fin sang og musikk og Svein og Roy avsluttet med Vegen hjem.

Det ble trekning, stor spenning, kommer jeg til å vinne i dag. Det var mange pakker for alle er flinke til å ha med seg gevinster. Knut takket for i kveld, takk for den fine musikken og alle som kom. Så sees vi på tur den 13. september. Vi avsluttet med å synge Din tanke er fri med Kirsten ved pianoet.

Sekr. Inger