Møtereferat årsmøte 2021

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ,,,,

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PENSJONISTFORENING

MANDAG 14.FEBRUAR 2022

1.     ÅPNING

Leder Rolv Baadshaug ønsket velkommen til 36 medlemmer og erklærte møtet for satt. Det var 1 minutts stillhet for de som hadde gått bort i perioden.

 Møteinnkalling skjedde ved SMS til alle medlemmer i god tid før møtet, og påminnelse i Ringsaker Blad 12/2-22 og Hamar Arbeiderblad 14/2-22. ingen merknad – godkjent.

Konstituering: Rolv Baadshaug ble valgt til møteleder og Kari Lundberg til sekretær.  Åse Sivertsen og Jens Granlien ble valgt til å underskrive protokollen.

2.  ÅRSBERETNINGER 2020 OG 2021

Sekretæren leste beretningene – ingen merknad -godkjent.

3.      ÅRSREGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR 2020 OG 2021

Kasserer Olav Bjørnseth la frem regnskapet for 2020 og 2021, og leste revisjonsberetningene. Begge regnskapene ble godkjent. Det ble etterlyst regnskap

på papir, og dette blir delt ut på neste medlemsmøte.

4.     BUDSJETT

Det er ikke satt opp budsjett, da det har vært så liten aktivitet at det ikke er noe å gå ut fra. Godkjent

5.      INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra valgkomiteen : Styret gis fullmakt til å finne nye medlemmer i styret der det ble mangler i innstillingen fra valgkomiteen. Godkjent.

6.     VALG I.H.HT. VEDTEKTENE

Det var innkommet skriftlig frasigelser fra medl.i valgkomiteen Tove Klüver, leder Rolv Baadshaug, sekretær Kari Lundberg, kasserer Olav Bjørnseth, varamedl.til styret John Wiik og styremedlem/turkomite Jens Granlien. Valgkomiteen v/Ernst-Kristian Thomassen har fått leder Rolv Baadshaug og varamedl. til styret John Wiik til å ta på seg 1 år til. Det lyktes ikke å besette alle verv.

Det nye styret for 2022 ble slik:

                                                                                             Valgt             Valgt til

Leder             Rolv Baadshaug                                            2019               2023

Nestleder       Leif Gunnar Sørlien                                       2020               2023

Sekretær

Kasserer         Henning Mikkelsen ny                                  2022               2024

Styremedlem Ingrid Menkerud                                           2020               2024

Styremedlem Hege Nordahl ny                                          2022               2024

Styremedlem

Varamedlem Mary Karlsen                                                2020               2024

Varamedlem John Wiik                                                      2020               2023

IT-ansvarlig    Kjell Einar Dybvadskog                                  2020               2024

Revisor           Bjørg Johanne Prestrud                                2020               2023

Vararevisor    Ole Andersen ny                                          2022               2023

Turkomite

Valgkomite    Ernst-Kristian Thomassen                             2020               2023

Valgkomite    Reidun Sørlien ny                                          2022               2024

Valgkomite

Bevertningskomite:

                       Liv Sundmyhr  leder

                       Åse Sivertsen

                       Anne Berit Nybu

                       Randi Berg  ny

7.     AVSLUTNING

Nestleder Leif Gunnar Sørlien delte ut gavekort på blomster og takket de som gikk ut av styret.

Åse Sivertsen, sign.                                                             Jens Granlien, sign.