Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møter

Planlagte møter i kommende halvår.

Møter så langt i 2022:

TIRSDAG 11. JANUAR:  STYREMØTE

TIRSDAG 8. FEBRUAR:  STYREMØTE

TIRSDAG 15, MARS: STYREMØTE

TIRSDAG 29.MARS: ÅRSMØTE

(Det tas forbehold for endringer grunnet restriksjoner grunnet corona.)