Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møteprogram vår og høsten 2022

Lørenskog Pensjonistforening

Spesifisert møteprogram

Våren 2022

31.01 På grunn av koronasituasjon avholdes medlemsmøte kl. 16.00 (merk tiden) på Thon Hotel Underholdning ved Visevennene "Musikkquiz" og allsang i stedet for dans. Info aktuelle saker.

Årsmøte avholdes 28.02. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret inne 11.02.2022. Inngangspenger kr. 50.- vi tar Vipps.

Påmelding: Ring Åse Bjerke tlf. 900 83 240 eller send mail til asebjerke@hotmail.com

28.02 Årsmøte Samfunnsalen, Kjenn kl. 17.00 Vanlige årsmøtesaker, påfølgende medlemsmøte starter ca. kl. 18.00. Servering. Allsang. Jim Oddvins spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.-

28.03 Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 17.00 Underholdning ved Oddrun og Oddbjørn. Info aktuelle sake. Servering. Peder Ytterli spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.- vi tar Vips.

25.04 Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 17.00 Foredrag ved Anne Svarlien "Den nye arveloven" Info aktuelle saker. Servering. Jim Oddwins spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.-

30.05 Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 17.00 Underholdning ved "Gromtassen" . Info aktuelle saker. Servering. Gromtassen spiller også til dans. Inngangspenger kr. 50.- Vi tar Vips

Høsten 2022:

29.08 Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn k. 17.00 Underholdning ved Raymoend Løvhaugen. Info aktuelle saker. Servering. Peder Ytterli spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.- Vi tar Vips

26.09 Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 17.00 Foredrag "Inn på Tunet". Info aktuelle saker. Servering. Jim Oddwins spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.- Vi tar Vips

31.10 Medlemsmøte, Kjenn Samfunnssalen, Kjenn kl 17.00 Åpen post. Info aktuelle saker. Servering. Peder Ytterlie spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.- Vi tar Vips

28.11 Medlemsmøte, Kjenn Samfunnsalen, Kjenn kl. 17.00 Underholdning ved Leikarringen Hunar. Info aktuelle saker. Servering. Jim Oddwins spiller til dans. Inngangspenger kr. 50.- Vi tar Vips

07.12 Julebord Olavsgård hotell kl. 18.00 . Mer info kommer senere