Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MØTEPLAN FOR HØSTEN 2023

Styret har vedtatt møte/aktivitetsplanen for høsten 2023

 AKTIVITESPLAN/MØTEPLAN HØSTEN 2023

Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 2. halvår 2023:

møtedager:      Styremøter på tirsdager

Medlemsmøter på ONSDAGER

Dato                  Aktivitet                                                      Ansvarlig                                      Merknad

08.08                 Styremøte                                                   Styreleder

09.08                 1. dag etter sommeren

23.08                 Medlemsmøte                             Styret

05.09                 Styremøte                                                   Styreleder

20.09                 Fellesmøte                                                  Styret                             Samfunnshuset

04.10                 Eldredagen                                                 Eldrerådet                   Samfunnshuset

03.10                 Styremøte                                                   Styreleder

25.10                 Medlemsmøte                             Styret

07.11                 Styremøte                                                   Styreleder

15.11                 Busstur                                          Styret

22.11                 Medlemsmøte                             Styret

05.12                 Styremøte                                                   Styreleder

09.12                 Julebord                                                      Styret                             Lørdag

13.12                 Medlemsmøte                             Styret

Siste åpningsdag før jul: Fredag den 15.12

Første åpningsdag ETTER nyttår: Onsdag den 03.01.24

Kommentar:

Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid i forveien.

05.06.23 neo