Møteplan 2022

Info om styre og medlemsmøter 2022

Fra medlemsmøte høsten 2021

Fra medlemsmøte høsten 2021

Årsplan 2022

Enighet om flg plan:

-      Medlemsmøter legges fortsatt til den siste torsdagen i hver måned.

-      Styremøter mandager i den samme uken.

-      Årsmøte 24.02.2022 utsatt 1 mnd, til Mars 2022

-      Ordinære medlemsmøter på flg datoer:

Ikke medlemsmøte januar pga Koronarestriksjoner

- 24.03. - 28.04. - 02.06. 

25.08. - 29.09. - 07.10. - 24.11.