Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møteplan 2022

Info om styre og medlemsmøter 2022

Fra medlemsmøte høsten 2021

Fra medlemsmøte høsten 2021

Årsplan 2022

Enighet om flg plan:

-      Medlemsmøter legges fortsatt til den siste torsdagen i hver måned.

-      Styremøter mandager i den samme uken.

-      Årsmøte 24.02.2022 utsatt 1 mnd, til Mars 2022

-      Ordinære medlemsmøter på flg datoer:

Ikke medlemsmøte januar pga Koronarestriksjoner

- 24.03. - 28.04. - 02.06. 

25.08. - 29.09. - 07.10. - 24.11.