Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møteplan 2. halvår 2022

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening har nå laget et forslag til møte-/aktivitetsplan for 2. halvår 2022.

Sett av disse dagene:

• 29. august  

• 13. september

• 4. oktober

• 3. november

• 6. desember  

Det kan komme endringer, men dette er vårt foreløpige opplegg. Konkret innhold i de ulike møte-/aktivitetsdagene vil bli annonsert senere. 

Elnesvågen Pensjonistforening har pr i dag 87 medlemmer og vil gjerne å vokse ytterligere. Har du venner, familie, naboer eller lignende som er kandidater, overbevis og meld inn i foreningen.