Møteplan 2. halvår 2022

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening har nå laget et forslag til møte-/aktivitetsplan for 2. halvår 2022.

Sett av disse dagene:

• 29. august  

• 13. september

• 4. oktober

• 3. november

• 6. desember  

Det kan komme endringer, men dette er vårt foreløpige opplegg. Konkret innhold i de ulike møte-/aktivitetsdagene vil bli annonsert senere. 

Elnesvågen Pensjonistforening har pr i dag 87 medlemmer og vil gjerne å vokse ytterligere. Har du venner, familie, naboer eller lignende som er kandidater, overbevis og meld inn i foreningen.