Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møtekalender for Rælingen Pensjonistforening

Her ser du datoer for høstens møter.

Fjerdingby Triselssenter ligger like ved Fjerdingbykrysset

Fjerdingby Triselssenter ligger like ved Fjerdingbykrysset

Medlemsmøtene holdes på Trivselssenteret, Fjerdingby kl 18:00 hver 4. onsdag i måneden, unntatt i sommermånedene.

·        Onsdag 27.9.

·        Onsdag 25.10.

·        Onsdag 22.11.

·        Julebord onsdag 6.12.

Medlemmer ønskes velkommen. Inngang kr 100,-. Det er underholdning og et enkelt måltid.