Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MØTEKALENDER

Pensjonistforbundet Fredrikstad hadde planlagt et møte 29. januar, men dette er blitt avlyst. Det er fortsatt stor smittefare i byen og vi kan ikke ta noen sjanser på å samles. Skal vi holde 1-metersregelen vil også *Huset på Holmen bli for lite.

Det første møtet blir derfor den 28. februar. Da holder vi Årsmøte og skal gå gjennom beretning og regnskap for de to siste årene. Møtet vil bli annonsert senere samt ved sms-melding.

Møtekalenderen for resten av året ser slik ut:

Mandag 28. februar - Årsmøte (medlemsmøte)

Mandag 28. mars - Åpent møte

Mandag 25. april - Åpent møte

Mandag 29. august - Åpent møte

Mandag 26. september - Åpent møte

Mandag 31. oktober - Åpent møte

Mandag 28. november - Julemøte (medlemsmøte)