Møte i samarbeidsutvalget.

Styret, samt Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker.

På dagens møte i Samarbeidsutvalget, ble Grethe Tennefoss valgt til leder, og Kåre Paulsen til sekretær. Med på bildet er også Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker

På dagens møte i Samarbeidsutvalget, ble Grethe Tennefoss valgt til leder, og Kåre Paulsen til sekretær. Med på bildet er også Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker