Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i samarbeidsutvalget.

Styret, samt Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker.

På dagens møte i Samarbeidsutvalget, ble Grethe Tennefoss valgt til leder, og Kåre Paulsen til sekretær. Med på bildet er også Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker

På dagens møte i Samarbeidsutvalget, ble Grethe Tennefoss valgt til leder, og Kåre Paulsen til sekretær. Med på bildet er også Bjørn Eriksen og Inger Marie Stokker