Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i pensjonistforeningen

Et møte som mange vil ha intresse av.

Det blir møte i Narvik og omeng pensjonistforening tirsdag den 26.04 kl. 1200 i Narvik menighetshus.

Har kan pensjonistene få kåseri ang. opprettelsen av Teknisk fagskole, elderrådets arbeid i Narvik og litt om velferdsteknologi som eldre kan benytte.

Velkommen.