Møte i pensjonistforeningen

Et møte som mange vil ha intresse av.

Det blir møte i Narvik og omeng pensjonistforening tirsdag den 26.04 kl. 1200 i Narvik menighetshus.

Har kan pensjonistene få kåseri ang. opprettelsen av Teknisk fagskole, elderrådets arbeid i Narvik og litt om velferdsteknologi som eldre kan benytte.

Velkommen.