Møte i Holt pensjonistforening 05.04.2022

Temaet denne gang var ”Fremtidsfullmakt”. Adv. Atle Helljesen, ga oss de synspunktene han syntes vi trengte.

Nær 70 av våre 200 medlemmer var med på møtet i dag.

Nær 70 av våre 200 medlemmer var med på møtet i dag.

Møte i Holt pensjonistforening 05.04.2022

Temaet denne gang var ”Fremtidsfullmakt”.

Adv. Atle Helljesen, ga oss de synspunktene han syntes vi trengte.

Fremtidsfullmakt trer i kraft mens du lever, testamente trer ikke i kraft før du er død. Fremtidsfullmakt skal hjelpe deg med dine tanker og meininger om hva du ønsker mens du lever. Hvis du blir skadet, eller ikke kan kontrollere deg selv, kan en fremtidsfullmakt gripe inn.

Fremtidsfullmakten lages mens du er ved dine ”fulle fem”. Du velger en som skal gjennomføre hva du ønsker, om du ikke er i stand til å gjøre det selv. Det kan være så enkelt som å betale ut gaver til årlige begivenheter til barn og barnbarn, men også mer alvorlige gjennomføringer, som avhending av hjem, hytte, eller lignende.

Det at du velger en person til dette, kan være bedre enn at Statsforvalteren utnevner et verge til oppgaven.

Atle Helljesen gjennomførte oppgaven med glans.

På møtet hadde vi også gjennomgang av Fylkets årsmøte, som var på Vennesla. Vi snakket om turene i sommer.

Kommunen ønsker innspill til en bygdeutviklings plan. Vi må komme med innspill til tanker vi har om ønsker, behov, tiltak, og lignende i nærområdet vårt. Ingen tanker er for små. Kom med innspill.

Ca 70 var på møtet den gangen. Stor utlodning, nydelig kaffe og kake, takk til arbeidskomiteen.

Tore