Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i Bergen pensjonistforening 25. mai 2023

Maimøtet i Bergen pensjonistforening er på torsdag 25. mai klokken 1200-1430 i Gimle/ Ervingen kulturhus i kong Oscarsgate. Tema denne gangen er tannhelse og eldre. Jens Harald Garden fra Fylkestannlegens kontor vil fortelle om rettigheter og muligheter. Tannpleie vil også være et tema. Det blir kaffe, noe å bite i, og en liten utlodning. Ta gjerne med en gevinst eller to. Vel møtt! Styret