Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR HØSTEN 2022.

Vi er nå i gang igjen med normal aktivitet. Pensjonisten er åpen hver onsdag og fredag og medlemsmøtene skjer på mandagen. AKTIVITESPLAN/MØTEPLAN HØSTEN 2022 Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 2. halvår 2022: møtedager: Styremøter på mandager Medlemsmøter på MANDAGER Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 09.08 Styremøte Styreleder 10.08 1. dag etter sommeren 29.08 Medlemsmøte Styret 05.09 Styremøte Styreleder 19.09 Fellesmøte Styret Samfunnshuset 11.10 Eldredagen Eldrerådet Samfunnshuset 03.10 Styremøte Styreleder 17.10 Medlemsmøte Styret 31.10 Styremøte Styreleder 15.11 Busstur Styret 05.12 Styremøte Styreleder 10.12 Julebord Styret Lørdag 12.12 Medlemsmøte Styret Siste åpningsdag før jul: Fredag den 16.12 Første åpningsdag ETTER nyttår: Onsdag den 4.01.23 Kommentar: Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid i forveien. 19.08.22 neo