MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR HØSTEN 2022.

Vi er nå i gang igjen med normal aktivitet. Pensjonisten er åpen hver onsdag og fredag og medlemsmøtene skjer på mandagen. AKTIVITESPLAN/MØTEPLAN HØSTEN 2022 Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 2. halvår 2022: møtedager: Styremøter på mandager Medlemsmøter på MANDAGER Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 09.08 Styremøte Styreleder 10.08 1. dag etter sommeren 29.08 Medlemsmøte Styret 05.09 Styremøte Styreleder 19.09 Fellesmøte Styret Samfunnshuset 11.10 Eldredagen Eldrerådet Samfunnshuset 03.10 Styremøte Styreleder 17.10 Medlemsmøte Styret 31.10 Styremøte Styreleder 15.11 Busstur Styret 05.12 Styremøte Styreleder 10.12 Julebord Styret Lørdag 12.12 Medlemsmøte Styret Siste åpningsdag før jul: Fredag den 16.12 Første åpningsdag ETTER nyttår: Onsdag den 4.01.23 Kommentar: Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid i forveien. 19.08.22 neo