MØT TRYGG HØLVOLD PÅ PENSJONISTEN FREDAG DEN 11.11 KL 12.00

Fredag den 11.11 kl 12 møter du Trygg Hølvold på Pensjonisten. Han presenterer sin siste bok «Svik – Sannheten var krigens første offer». Lokalhistorie fra 2.verdenskrig! Velkommen!