Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lokallagsleder med innlegg på lederkonferansen i fylket

Vår egen lokallagsleder Roger Eilertsen hadde forberedt et innlegg på lederkonferansen i Kristiansand den 4. november.

Leder av Arendal og omegn pensjonistlag, Roger Eilertsen i ferd med å framføre sitt innlegg på lederkonferansen.

Leder av Arendal og omegn pensjonistlag, Roger Eilertsen i ferd med å framføre sitt innlegg på lederkonferansen.

Nesten alle pensjonistforeningene på Agder møtte med 2 representanter på lederkonferansen.

Nesten alle pensjonistforeningene på Agder møtte med 2 representanter på lederkonferansen.

Det er alltid inspirerende å møte andre tillitsvalgte og snakke litt om hvordan vi bør jobbe framover - ser ut til å være hovedkonklusjonen på lederkonferansen på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Etter at Marnardal pensjonistforening og Songdalen pensjonistforening hadde hatt innlegg om sitt arbeid, var det vårt eget lokallag sin tur å holde et innlegg, av lederen Roger Eilertsen. Etter gruppearbeid, lønsj, en vervebolk og en gjennomgang av satsingene i Pensjonistforbundet, var det på tide å runde av. Med seg hjem fikk hver deltaker tre opplæringshefter; et om velferdsteknologi, et om digitalt kontor og et om kommunikasjon, i tillegg til et forhåpentligvis litt lysere syn på organisasjonsarbeidet framover.