Lokallagsleder med innlegg på lederkonferansen i fylket

Vår egen lokallagsleder Roger Eilertsen hadde forberedt et innlegg på lederkonferansen i Kristiansand den 4. november.

Leder av Arendal og omegn pensjonistlag, Roger Eilertsen i ferd med å framføre sitt innlegg på lederkonferansen.

Leder av Arendal og omegn pensjonistlag, Roger Eilertsen i ferd med å framføre sitt innlegg på lederkonferansen.

Nesten alle pensjonistforeningene på Agder møtte med 2 representanter på lederkonferansen.

Nesten alle pensjonistforeningene på Agder møtte med 2 representanter på lederkonferansen.

Det er alltid inspirerende å møte andre tillitsvalgte og snakke litt om hvordan vi bør jobbe framover - ser ut til å være hovedkonklusjonen på lederkonferansen på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Etter at Marnardal pensjonistforening og Songdalen pensjonistforening hadde hatt innlegg om sitt arbeid, var det vårt eget lokallag sin tur å holde et innlegg, av lederen Roger Eilertsen. Etter gruppearbeid, lønsj, en vervebolk og en gjennomgang av satsingene i Pensjonistforbundet, var det på tide å runde av. Med seg hjem fikk hver deltaker tre opplæringshefter; et om velferdsteknologi, et om digitalt kontor og et om kommunikasjon, i tillegg til et forhåpentligvis litt lysere syn på organisasjonsarbeidet framover.