Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lokal verving av kollektivt tilmeldte

Verve- kampanje for pensjonerte medlemmer i Fagforbundet til vårt lokallag.

Brev frå Pensjonistforbundet sine lokale lag på Vestlandet og Pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Vestland

Brev frå Pensjonistforbundet sine lokale lag på Vestlandet og Pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Vestland

Pensjonistforbundet trenger de kollektive medlemmene i Fagforbundet som individuelle medlemmer i de lokale foreningene og lagene for å bli hørt både i Vestland fylke og i kommunene – gjennom fylkeseldrerådet, eldrerådene og i møter direkte med politikerne.

Sammen er vi sterke, og det er medlemmene som er vår felles styrke.

Bare i Vestland er muligheten rundt 13.000 nye medlemmer hvis vi går aktivt ut og verver.

Fagforbundet betaler den sentrale kontingenten slik at et kollektivt medlem betaler kontingent til fylket og til foreningen/laget – i 2023 kr. 210,00 (årskontingent). 

Spørsmål om medlemskapet kan rettes til Pensjonistforbundet Hordaland (tlf. 463 21 535),

til Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane (tlf. 916 62 513) eller til Fagforbundet Vestland Pensjonistutvalg (tlf. 906 93 031) 

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet Hordaland                                  Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

          Vigdis Ravnøy – leder                                                   Nils R. Sandal - leder  

Fagforbundet Vestland Pensjonistutvalg

Randi Aanonsen - leder