LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til minne

Hans-Christian etterlater seg et stort tomrom og våre tanker og medfølelse går til hans familie og deres savn og sorg.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på Pensjonistforbundets landsmøte i 2018.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på Pensjonistforbundets landsmøte i 2018.

Minneord:

I Pensjonistforbundet mottok vi med stor sorg meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang. Arbeiderbevegelsen har mistet en av sine sentrale tillitsvalgte som fikk en så altfor kort tid her i blant oss.

Han var en kunnskapsrik tillitsvalgt som så enkeltmenneskets betydning i det store fellesskapet. Pensjonistforbundet hadde gleden av å ha ham som gjest og innleder på landsmøtet i 2018, hvor han viste svært god innsikt i eldres levekår og utfordringer.

Viktigheten av å samspille for å oppnå ønskede resultater har alltid stått sterkt, både i LO og i Pensjonistforbundet, noe han poengterte og i ettertid var flink til å følge opp med gode dialoger mellom oss.

Hans-Christian etterlater seg et stort tomrom og våre tanker og medfølelse går til hans familie og deres savn og sorg.

Jan Davidsen, forbundsleder

Harald Olimb Norman, generalsekretær