Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Livsglede og storband i Pensjonistforeningen

Songdalen Pensjonistforening hadde møte tirsdag 26. september 2023 i Bestestua på Nodeland. Tema for kvelden var "Livsglede hele livet" ved Tone Bye, og underholdning ved Dag Lothar Kanestrøm som presenterte viser og storbandmusikk.

Generalsekretær i Livsglede for eldre Tone Bye.

Generalsekretær i Livsglede for eldre Tone Bye.

Som vanlig var det godt besøk i Bestestua.

Hjørdis Myhren hadde ord for dagen. Hun leste et dikt det blant annet heter "Ingen ting er uten mening", "Latter er sundt" og "En bortkastet dag om du ikke har ledd".

Hun avsluttet med historier som fikk latterdøra opp.

Tone Bye tok utgangspunkt i eldreomsorg for de som trenger hjelp. Kommunene må endre måter å arbeide på. Det er behov for et nytt verdisyn. Det gjelder å se det enkelte menneske.

Personsentrert omsorg betyr å bygge opp omsorgen til den enkelte. Ensomhet er like farlig som å røyke 15 sigaretter om dagen.

Livsglede med utgangspunkt i det personlige. Demens svekker hukommelsen, men ikke følelsene. Sykehjem må bli Livsgledehjem. Det må brukes kunnskap og fantasi. Det handler om å bli sett. Bruk lokalsamfunnet som skoler og barnehager.

Tema i år for eldredagen 1. oktober er Generasjonsmøte.

Sykehjemmene må åpnes opp. De er en del av lokalsamfunnet. Hun viste i den forbindelse til Lund kommune i Rogaland.

Dag Lothar Kanestrøm spilte gitar og sanger viser av Olle Adolphson, Jan Eggum, Sting og Cornelis Vreeswijk.

Videre sang han storbandmusikk til musikk av kjente orkestrer.

Som vanlig var det god mat, allsang og utlodning.

Dag Lothar Kanestrøm.

Dag Lothar Kanestrøm.