Liv Krossøy ny leder i Pensjonistforbundet Sandefjord

Arild Bjørløw Nome takket for seg etter seks år som leder

OVERREKKELSE: Avtroppende leder, Arild Bjørløw Nome, overrekker lederklubba til foreningens nye leder, Liv Krossøy.

OVERREKKELSE: Avtroppende leder, Arild Bjørløw Nome, overrekker lederklubba til foreningens nye leder, Liv Krossøy.

Liv Krossøy overtok som leder etter Arild Bjørløw Nome i Pensjonistforbundet Sandefjord (PFS) på foreningens godt besøkte årsmøte på torsdag. Hun rykket opp etter å ha vært nestleder i tre år. Nye i styret ble Ann-Magrit Berge som nestleder og Signy Løberg Børgesen som kasserer. Sekretær John Arne Jensen og styremedlem Johnny Olsrud ble gjenvalgt for to år. Styremedlemmene Gerd Brattås, Berthy Lie og Kristina Brinch var ikke på valg.

Årsberetningen kunne fortelle at PFS har 524 medlemmer og er størst i Vestfold. Foreningen har hatt sju medlemsmøter med interessante foredrag, sosialt samvær med bespisning og aktuell informasjon. Alle medlemsmøtene har blitt avsluttet med 45 minutters fengende musikk for aldergruppen fra forskjellige trubadurer og sang- og musikkgrupper.

 PFS har også arrangert medlemsturer turer til Roseslottet i Oslo, til Stortinget og julebord på M/S «Color Hybrid» med 50 deltaker.

Det har også vært arrangert sju datakurs for 43 deltakere i bruk av smarttelefon, nettbrett og PC.

Arild Bjørløw Nome ledet alle datakursene for pensjonister, med bistand fra fire dyktige elever fra IT-linjen på Sandefjord videregående skole.

Foreningen har hatt to leserinnlegg i Sandefjords Blad, begge om avisens tragiske reduksjon av papiravisen fra seks til tre ganger i uken, til stor ulempe for de eldre som ikke er digitale og dermed ikke får lest avisen på nettet.

Årsmøtet ble avsluttet med at Liv Krossøy takket avtroppende leder, Arild Bjørløw Nome, for strålende innsats de seks årene han har ledet og bygget opp foreningen fra nesten nedleggelse til solid og aktiv virksomhet og godt besøkte medlemsmøter.

Fylkesleder Else Bjørg Torbjørnsen informerte om aktiviteter og planer på fylkesnivå og landsnivå. Også hun takket Arild Bjørløw Nome hjertelig for solid innsats gjennom hans seks år som leder for lokalforeningen.

 Deretter fortsatte møtet som medlemsmøte med bespisning, hyggelig prat og livlig sang og musikk av trubaduren Elling Hem.