Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lindesnes trekkspillklubb trakk fullt hus

Songdalen Pensjonistforening var de første som holdt et arrangement i det nye kulturhuset på Nodeland "Sygna". Tirsdag 26. oktober 2021 var det konsert med Lindesnes trekkspillklubb i god tid før den offisielle åpningen.

Leder i Songdalen Pensjonistforening stilte i bunad og kunne stolt ønske en fullsatt sal velkommen. 
Det så lenge ut til at konserten måtte flyttes til et annet sted. Men til slutt ble det, etter mye ekstra arbeid, klart av konserten kunne gå som planlagt.

Leder i Songdalen Pensjonistforening stilte i bunad og kunne stolt ønske en fullsatt sal velkommen. Det så lenge ut til at konserten måtte flyttes til et annet sted. Men til slutt ble det, etter mye ekstra arbeid, klart av konserten kunne gå som planlagt.

Et lydhørt publikum tok imot Lindesnes trekkspillklubb.

Et lydhørt publikum tok imot Lindesnes trekkspillklubb.

Trekkspillklubben underholdt med et variert program, og trakk også inn publikum.

Trekkspillklubben underholdt med et variert program, og trakk også inn publikum.

Ansvarlig for Sygna, Magne Steinsland og Solveig Nordkvist hadde æren for at konserten kunne holdes etter planen. De fikk en fortjent blomsterbukett. Selvsagt fikk også trekkspillklubben blomster som ble overrakt til Arne Vigeland som står til høyre på bildet.


Konserten var finansiert av midler tildelt gjennom Statsforvalteren.

Fotos: Klara Turid Fidje.

Ansvarlig for Sygna, Magne Steinsland og Solveig Nordkvist hadde æren for at konserten kunne holdes etter planen. De fikk en fortjent blomsterbukett. Selvsagt fikk også trekkspillklubben blomster som ble overrakt til Arne Vigeland som står til høyre på bildet. Konserten var finansiert av midler tildelt gjennom Statsforvalteren. Fotos: Klara Turid Fidje.