Lettelser i Koronarestriksjonene

Lettelser i Koronarestriksjonene kan være på vei – god info er viktig

I nærmere to år har norske myndigheter i perioder, funnet det nødvendig å be befolkningen om å delta i dugnad for å dempe spredningen av Koronasmitten.

Slik det er grunn til å tro, vil det under regjeringens pressekonferanse tirsdag 1. februar komme nye opplysninger som gir håp om en mer normalisert situasjon. De mange aktiviteter både for unge og eldre som i lang tid mer eller mindre har vært lagt på vent, kan få en ny vår.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, er blant de mange organisasjoner som har fått føle den vanskelige Koronatiden sterkt. Både på fylkesplanet og i våre 54 lokale lag og foreninger, har det aller meste av planlagt aktivitet måtte vike for pandemien.

Sentrale lettelser i restriksjonene vil bli ønsket velkommen av de fleste av oss. I midlertid kan det likevel være lokale ordninger som vi lokalt i kommunene må forholde oss til.

God og tidsriktig informasjon om lokale forhold vil være svært viktig. Meldinger om gjenåpning er etter så lang tid med unntakstilstand, like viktig som når samfunnet stenges ned. Med det ansvar kommuner og fylkeskommuner har for å holde innbyggerne godt informerte, må de på banen så snart noe skjer og da ikke bare ved å vise til kommunens eller fylkeskommunens hjemmeside. Informasjon skal nå hele folket også de som ikke er brukere av digitale plattformer.

Vi gleder oss til mere normale tider. Våre mange aktivitetslokaler og senter kan åpnes for normal drift og våre mange trivelige aktiviteter, møter og turarrangementer kan gjenopptas i mer normale former.

Mellvin Steinsvoll

Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal