Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lesjaskog pensjonistlag på Bjorlimarknaden

Lesjaskog pensjonislag promoterar seg sjølv og Pensjonistforbundet!

Leiar i Lesjaskog pensjonistlag Torunn Enstad og styremedlem Aadel Skotte på Bjorlimarknaden promoterer laget og forbundet.

Leiar i Lesjaskog pensjonistlag Torunn Enstad og styremedlem Aadel Skotte på Bjorlimarknaden promoterer laget og forbundet.

På Bjorli har det i 25 år vore årleg haustmarknad (bortsett frå under pandemien) med stor interesse. I år var marknaden 2. og 3. september, og Lesjaskog pensjonistlag stilte med eigen stand. På førehand hadde vi bestilt materiell frå forbundet, som vi delte ut til intereserte.

Mange stakk inn Aadel Skotte, som delte ut profileringsmateriell på Bjorlimarknaden.

Mange stakk inn Aadel Skotte, som delte ut profileringsmateriell på Bjorlimarknaden.