Leksvik Pensjonistforening

Orienteringer

Nytt verktøy for møteleder

Nytt verktøy for møteleder

Leksvik Pensjonistforening har vedtatt å holde sine medlemmer orientert via Facebook og Pensjonistforbundet.no. Her vil vi legge ut Årsplana, plakater om medlemsmøtene, foreningens rapport fra medlemsmøtene, bilder osv.

Slik situasjonen har vært og fremdeles er, har foreningens arbeid ligget noe nede over en lang periode. Første styremøte i år ble avholdt på Kroa mat og meir tirsdag 9. februar. På møtet ble det i sak 7/21 vedtatt å utsette årsmøtet til 25. mai i håp om at de fleste da hadde fått sin covid19 vaksine. Årsmøtet vil det bli oppslag om i god tid.

Styremøtene frem til da vil gå som planlagt, 9. mars, 6. april og 11. mai. Om det vil bli mulig å avholde medlemsmøter i mars og april, vil vi ta stilling til på styremøte 9. mars.

Mvh

Georg Høgsve