Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Leikarringen

Lørenskog Pensjonistforening

På grunn av koronasituasjon har dansefoten fått hvile lenge. Vi ser frem til høsten å gleder oss til å kunne få møtes igjen hver tirsdag fra kl. 10.00 - 11.30 på Dovre (Folkets Hus). Det koster kr. 250.- pr 1/2 år. Vi tar gjerne i mot nye dansere og ønsker velkommen til høstens første oppmøte 10. august