Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ledig stilling som sekretær

Søknadsfrist 20. mai 2023

Pensjonistforbundet Troms

……………………………………………………………………………………………..

Pensjonistforbundet Troms har ledig en 50% stilling som

 sekretær med kontorsted Tromsø

Søknadsfrist 20. mai 23.

Informasjon om stillingen på vår hjemmeside: www.Pensjonistforbundet/Troms,

Eller ved å kontakte fylkesleder Werner Kiil på telefon 913 49650

Pensjonistforbundet Troms

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende

organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund for derved

å stå sterkere sammen. Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale,

økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.

Pensjonistforbundet Troms er et fylkesledd i Pensjonistforbundet og har som formål å samle alle lokale pensjonistforeningene i fylket til detter arbeide.

Pensjonistforbundet Troms har ledig, en 50% stilling som sekretær, hvor det vurderes å øke stillingen.

Kontorsted Tromsø. Lønn etter avtale.

Vi ser etter en serviceinnstilt person med evne til å arbeide selvstendig. Det legges vekt på at vedkommende kan formulere seg tydelig både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:

·       Holde kontakt med og bistå fylkes 50 lokalforeninger

·       Følge opp pålegg, informasjon og arbeidsoppgaver fra Fylkesstyre og Pensjonistforbundet sentralt

·       Tilrettelegge og forberede årsmøter, styremøter og andre aktuelle møter, samt skrive protokoller og referat fra møter.

·       Besøke lokalforeningene for orienteringer, samt representere Pensjonistforbundet Troms, utad ved forelesinger og annen representasjonsoppdrag

·       Forhandle med hoteller og avtale betingelser og tilrettelegge for kurs og konferanse m.v.

·       Følge opp daglig gjøremål

·       Oppdatere fylkes hjemmeside

Det må regnes med noe reisevirksomhet.

Søknad med vedlagt CV sendes troms@pensjonistforbundet.no, eller Pensjonistforbundet Troms. Sjøgata 31/33 9008 Tromsø

Søknadsfrist 20. mai 23.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til fylkesleder Werner Kiil telefon 913 49 650