Ledig stilling som sekretær

Søknadsfrist 20. mai 2023

Pensjonistforbundet Troms

……………………………………………………………………………………………..

Pensjonistforbundet Troms har ledig en 50% stilling som

 sekretær med kontorsted Tromsø

Søknadsfrist 20. mai 23.

Informasjon om stillingen på vår hjemmeside: www.Pensjonistforbundet/Troms,

Eller ved å kontakte fylkesleder Werner Kiil på telefon 913 49650

Pensjonistforbundet Troms

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende

organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund for derved

å stå sterkere sammen. Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale,

økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.

Pensjonistforbundet Troms er et fylkesledd i Pensjonistforbundet og har som formål å samle alle lokale pensjonistforeningene i fylket til detter arbeide.

Pensjonistforbundet Troms har ledig, en 50% stilling som sekretær, hvor det vurderes å øke stillingen.

Kontorsted Tromsø. Lønn etter avtale.

Vi ser etter en serviceinnstilt person med evne til å arbeide selvstendig. Det legges vekt på at vedkommende kan formulere seg tydelig både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:

·       Holde kontakt med og bistå fylkes 50 lokalforeninger

·       Følge opp pålegg, informasjon og arbeidsoppgaver fra Fylkesstyre og Pensjonistforbundet sentralt

·       Tilrettelegge og forberede årsmøter, styremøter og andre aktuelle møter, samt skrive protokoller og referat fra møter.

·       Besøke lokalforeningene for orienteringer, samt representere Pensjonistforbundet Troms, utad ved forelesinger og annen representasjonsoppdrag

·       Forhandle med hoteller og avtale betingelser og tilrettelegge for kurs og konferanse m.v.

·       Følge opp daglig gjøremål

·       Oppdatere fylkes hjemmeside

Det må regnes med noe reisevirksomhet.

Søknad med vedlagt CV sendes troms@pensjonistforbundet.no, eller Pensjonistforbundet Troms. Sjøgata 31/33 9008 Tromsø

Søknadsfrist 20. mai 23.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til fylkesleder Werner Kiil telefon 913 49 650