Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ledersamling i Vestfold

24.11.2022 møttes ledere og styremedlemmer i alle lokalforeninger i Vestfold.

Samlingen startet kl.10.00 med flott gitarspill og sang, levert av Ole Kristian Pettersen.

Samlingen startet kl.10.00 med flott gitarspill og sang, levert av Ole Kristian Pettersen.

Alle ledere i våre 20 lokalforeninger var invitert til en sosial samling på Holmestrand Fjordhotell denne formiddagen. Etter litt utfordringer med å finne parkeringsplass startet dagen med flott gitarspill og sang, levert av Ole Kristian Pettersen. Nesten alle foreninger stilte med minimum en person fra styret. Totalt med fylkesstyret i Vestfold, foredragsholdere og representanter i råd og utvalg så var vi 40 personer til stede under samlingen.

Fylkesleder Else Bjørg Thorbjørnsen geleidet oss gjennom dagen som alt i alt var en suksess.

Ingrid Køhler Knutsen var først ut med sitt foredrag «Aldersvennlig på agendaen». Hun kommer fra senteret for et aldersvennlig Norge https://www.aldersvennlig.no/ Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet. Vi har langt flere friske år som pensjonister nå enn da pensjonsalderen på 67 år ble innført. Enkelte kan oppleve å være pensjonister i 30 år, det er en veldig stor del av livet. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

Det ble tid til en liten benstrekk før det var Inger Marie Stokker sin tur. Inger Marie sitter i sentralstyret i pensjonistforbundet og snakket om aktuelle saker fra forbundet. Pensjonistforbundet jobber for å forbedre eldre sine levekår og bidra til at Norge blir et aldersvennlig samfunn. Eldre skal ha god økonomi, god tilgang på nødvendige helsetjenester og kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Foredragets overordnede innhold var:

  • Statsbudsjettet 2023
  • Pensjonsreformen
  • Landsmøtet 2023

Kl.12.00 var det tid for julelunsj i form av buffet. For mange ble det kanskje årets første julemåltid? Da vi startet opp igjen kl.13.00 ble det satt frem kaker og kaffe. Kakene sto nesten urørt da vi avsluttet kl.15.00, det tyder vel på at alle ble gode og mette etter lunsjen.

Siste foredragsholder for dagen var Bente Lund Jacobsen. Bente er ansatt som leder i Eldreombudet https://eldreombudet.no Hun ble utnevnt av Kongen i statsråd og startet i juli 2020. 

I tillegg til Bente er de nå fire ansatte i Eldreombudet. Staben er under oppbygging. Eldreombudet taler eldre sine saker overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Stortinget har gitt de i oppgave å arbeide på alle samfunnsområder. Nå er det fare for at eldreombudet må legges ned fordi regjerningen mener at de overlapper pasient og brukerombudene.

Prioriterte arbeidsområder pr. nå:

  • Helse og omsorg
  • Arbeid og samfunnsdeltakelse
  • Digitalt utenforskap

Etter at Bente hadde avsluttet sitt foredrag kom det inn en lystig gjeng som skapte god stemning. Regnbuekoret bidro med flott sang. Det var et kort, men godt bidrag til dagen! Regnbuekoret var en liten overraskelse i programmet, dermed utgikk pausen og det var klart for neste agendapunkt.

I programmet var neste punkt «Kulturinnslag». Dette var en overraskelse og det var kunstneren Verena Waddell som utøvde live painting for oss. Imens Ole Kristian spilte nydelig musikk, malte Verena et fantastisk bilde. De to så ut som en duo som hadde samarbeidet i lang tid, men dette var faktisk første gang de møttes. Det var ro i forsamlingen og vi tror alle nøt denne fine stunden.

Når klokken nærmet seg 15.00 takket Else Bjørg oss alle for en flott dag og Verena pakket sammen malesakene og fullfører de siste detaljene i ro og fred hjemme.

 Vi håper denne dagen har vært til glede for alle som deltok. Tusen takk for deltakelsen.

 Alle presentasjoner og programmet for dagen finner dere vedlagt.

Verena sin hjemmeside finner dere her: https://verena.no/

Gitarspill og sang v/Ole Kristian Pettersen

Gitarspill og sang v/Ole Kristian Pettersen

Foredrag v/Ingrid Køhler Knutsen

Foredrag v/Ingrid Køhler Knutsen

Foredrag v/Inger Marie Stokker

Foredrag v/Inger Marie Stokker

Foredrag v/Bente Lund Jacobsen

Foredrag v/Bente Lund Jacobsen

Gitarspill og sang  imens Verena maler

Gitarspill og sang imens Verena maler

Verena startet med et blankt lerret

Verena startet med et blankt lerret

Det tok ca. 45 min før bildet var ferdig

Det tok ca. 45 min før bildet var ferdig

Kunstneren selv og det nesten ferdige maleriet

Kunstneren selv og det nesten ferdige maleriet