Ledersamling 4. november

Velkommen til ledersamling den 4. november på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand kl. 10-16. Vi har nå fått påmelding fra så og si alle lokallaga, og bortsett fra Flekkefjord Pensjonistklubb og Hidra Pensjonistforening, som er opptatt med Arja Saijonma-konsert den dagen, så er nesten alle lokallaga representert med to personer fra styret. Vi gleder oss!

PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN
PÅ CLARION HOTEL ERNST I KRISTIANSAND 4. NOVEMBER 2021

10.00	Ankomst og registrering	
10.30 	Velkomst og presentasjon inkl. kontakten med lokallaga	
10.45   Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene
•	Innspill fra 3 lokalforeninger (3x10 min)  (Marnardal PF, Songdalen PF og Arendal og omegn PL)
Spørsmål:
Hvordan komme i gang igjen etter pandemien?
Hvordan er aktiviteten hos oss?
Forventninger til fylket?

•	Innspill fra fylkesorganisasjonen
v/fylkessekretærer og leder (2x10 min)

11.35 	Liten kaffepause på vei til gruppene
11.45	•	Drøfting i grupper (45 min)	

12.30	Lunsj	

13.15	Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene
•	Oppsummering fra gruppene (max 5 min per gruppe)	

14.00 Ansiktet utad v/Verveutvalget
•	Hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med?
•	Kontakt med medlemmer
•	Hvordan bli flere?
14.30 Liten kaffepause (10 min)
•	Ansiktet utad fortsetter	
15.00	Aktuelle satsinger og prosjekter
•	Fylkesmanns-/statsforvaltermidlene
•	Sterk og stødig
•	Helsekonferansen i Agder
•	Sammenslåingsfesten
•	Sykkelturen.no 2022
•	Sentrale satsinger	

15.45	Oppsummering og avslutning	

16.00 	SLUTT

PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN PÅ CLARION HOTEL ERNST I KRISTIANSAND 4. NOVEMBER 2021 10.00 Ankomst og registrering 10.30 Velkomst og presentasjon inkl. kontakten med lokallaga 10.45 Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene • Innspill fra 3 lokalforeninger (3x10 min) (Marnardal PF, Songdalen PF og Arendal og omegn PL) Spørsmål: Hvordan komme i gang igjen etter pandemien? Hvordan er aktiviteten hos oss? Forventninger til fylket? • Innspill fra fylkesorganisasjonen v/fylkessekretærer og leder (2x10 min) 11.35 Liten kaffepause på vei til gruppene 11.45 • Drøfting i grupper (45 min) 12.30 Lunsj 13.15 Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene • Oppsummering fra gruppene (max 5 min per gruppe) 14.00 Ansiktet utad v/Verveutvalget • Hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med? • Kontakt med medlemmer • Hvordan bli flere? 14.30 Liten kaffepause (10 min) • Ansiktet utad fortsetter 15.00 Aktuelle satsinger og prosjekter • Fylkesmanns-/statsforvaltermidlene • Sterk og stødig • Helsekonferansen i Agder • Sammenslåingsfesten • Sykkelturen.no 2022 • Sentrale satsinger 15.45 Oppsummering og avslutning 16.00 SLUTT