Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ledersamling 4. november

Velkommen til ledersamling den 4. november på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand kl. 10-16. Vi har nå fått påmelding fra så og si alle lokallaga, og bortsett fra Flekkefjord Pensjonistklubb og Hidra Pensjonistforening, som er opptatt med Arja Saijonma-konsert den dagen, så er nesten alle lokallaga representert med to personer fra styret. Vi gleder oss!

PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN
PÅ CLARION HOTEL ERNST I KRISTIANSAND 4. NOVEMBER 2021

10.00	Ankomst og registrering	
10.30 	Velkomst og presentasjon inkl. kontakten med lokallaga	
10.45   Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene
•	Innspill fra 3 lokalforeninger (3x10 min)  (Marnardal PF, Songdalen PF og Arendal og omegn PL)
Spørsmål:
Hvordan komme i gang igjen etter pandemien?
Hvordan er aktiviteten hos oss?
Forventninger til fylket?

•	Innspill fra fylkesorganisasjonen
v/fylkessekretærer og leder (2x10 min)

11.35 	Liten kaffepause på vei til gruppene
11.45	•	Drøfting i grupper (45 min)	

12.30	Lunsj	

13.15	Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene
•	Oppsummering fra gruppene (max 5 min per gruppe)	

14.00 Ansiktet utad v/Verveutvalget
•	Hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med?
•	Kontakt med medlemmer
•	Hvordan bli flere?
14.30 Liten kaffepause (10 min)
•	Ansiktet utad fortsetter	
15.00	Aktuelle satsinger og prosjekter
•	Fylkesmanns-/statsforvaltermidlene
•	Sterk og stødig
•	Helsekonferansen i Agder
•	Sammenslåingsfesten
•	Sykkelturen.no 2022
•	Sentrale satsinger	

15.45	Oppsummering og avslutning	

16.00 	SLUTT

PROGRAM FOR LEDERKONFERANSEN PÅ CLARION HOTEL ERNST I KRISTIANSAND 4. NOVEMBER 2021 10.00 Ankomst og registrering 10.30 Velkomst og presentasjon inkl. kontakten med lokallaga 10.45 Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene • Innspill fra 3 lokalforeninger (3x10 min) (Marnardal PF, Songdalen PF og Arendal og omegn PL) Spørsmål: Hvordan komme i gang igjen etter pandemien? Hvordan er aktiviteten hos oss? Forventninger til fylket? • Innspill fra fylkesorganisasjonen v/fylkessekretærer og leder (2x10 min) 11.35 Liten kaffepause på vei til gruppene 11.45 • Drøfting i grupper (45 min) 12.30 Lunsj 13.15 Kontakten mellom fylkesorganisasjonen og lokallagene • Oppsummering fra gruppene (max 5 min per gruppe) 14.00 Ansiktet utad v/Verveutvalget • Hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med? • Kontakt med medlemmer • Hvordan bli flere? 14.30 Liten kaffepause (10 min) • Ansiktet utad fortsetter 15.00 Aktuelle satsinger og prosjekter • Fylkesmanns-/statsforvaltermidlene • Sterk og stødig • Helsekonferansen i Agder • Sammenslåingsfesten • Sykkelturen.no 2022 • Sentrale satsinger 15.45 Oppsummering og avslutning 16.00 SLUTT