Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ledermøte i TRYSIL 26. - 27. 09.2022

Sted: Raddisson Blue Resort Trysil

Åpning ved Jan Tyriberget

Åpning ved Jan Tyriberget

Ledersamlingen går over to dager og begynner 26.09.2022 kl. 12,00 og slutter 27.09.2022 kl. 12,00 med lunsj.

Innhold: Nytt fra Pensjonistforbundet ved Harald Olimb Normann.

Pensjonistforbundtes nye nettside ved Anders Rasch

Brainstorming

Nytt fra Sparebank Østlandet

Åpen Post