Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsstyremøte på Gardermoen

Fylkesleder Kjell Gylland og nestleder Anne Lise Tangen deltok denne uken på Landsstyremøte. Der ble mange viktige saker tatt opp, og det ble gode diskusjoner, både i møtene og i pausene. Aktuelle temaer var blant annet forhandlingsretten, tannhelse og forslag til prioriteringer 2021 - 2023. Den ene dagen ble viet til Helsekonferanse, hvor temaer blant annet var samhandling i helsetjenesten, geriatri og psykisk helse. Eldreombud Bente Lund Jacobsen var også til stede og holdt innlegg.