Landsstyremøte på Gardermoen

Fylkesleder Kjell Gylland og nestleder Anne Lise Tangen deltok denne uken på Landsstyremøte. Der ble mange viktige saker tatt opp, og det ble gode diskusjoner, både i møtene og i pausene. Aktuelle temaer var blant annet forhandlingsretten, tannhelse og forslag til prioriteringer 2021 - 2023. Den ene dagen ble viet til Helsekonferanse, hvor temaer blant annet var samhandling i helsetjenesten, geriatri og psykisk helse. Eldreombud Bente Lund Jacobsen var også til stede og holdt innlegg.