Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsstyremøte 1. - 2. des. 2021

På Gardermoen

Dagsorden:            

 1. Åpning og konstituering
 2. Den eldrepolitiske situasjonen, ved Jan Davidsen
 3. Pensjonistforbundets foreløpige regnskap 2021
 4. Innlegg basert på boka: «Noen av oss har snakket sammen», ved forfatter Stein Aabø
 5. Foredrag om «NRK for alle – hørbarhet og teksting», ved Siri Antonsen tilgjengelighetssjef NRK
 6. Rapport om fylkessekretærordningen
 7. Innblikk i en pensjonists hverdag, innlegg fra Steinar Barstad
 8. Organisasjons- og utviklingssaken i Pensjonistforbundet – samarbeidsutvalg
 9. Pensjonistforbundets budsjett og aktivitetsplan 2022
 10. Krav til statsbudsjettet 2023
 11. Mat i eldreomsorgen, ved Erlend Eliassen
 12. Vedtekter for Pensjonistforbundet Østfold
 13. DAM-midler, godkjente søknader
 14. Møteplan for første halvår 2022

Har gitt uttalelse om:

 Krever strakstiltak mot høye strømpriser

 Vi er svært skuffet over at minste pensjonsnivå ikke økes i statsbudsjettet for 2022!

Fremst Reidar Nilsen, Finnmark og Werner Kiil, Troms og bak han Dagfinn Pettersen, Nordland

Fremst Reidar Nilsen, Finnmark og Werner Kiil, Troms og bak han Dagfinn Pettersen, Nordland