Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsstyremøte

Landsstyremøtet på Gardermoen 1.-2. desember -21 viste som vanlig stor deltaking, engasjement, humor, kunnskap og ettertanke.

Fra landsstyresalen - på podiet står Stein Aabø, som nettopp har presentert sin nye bok "Noen av oss har snakket sammen" -  og blir takket av generalsekretær Harald Olimb Norman.

Fra landsstyresalen - på podiet står Stein Aabø, som nettopp har presentert sin nye bok "Noen av oss har snakket sammen" - og blir takket av generalsekretær Harald Olimb Norman.

Det er ingen tvil om at Pensjonistforbundet er en veldrevet organisasjon. Landsstyremøtene er et godt eksempel på det - med tidskontroll, gode, aktuelle temaer og viktige vedtak. Denne gangen ble det dessuten sluppet ei aldri så lita bombe helt i starten av møtet. Generalsekretæren gjennom 17 år, Harald Olimb Norman, meldte fra om sin avgang grunnet helsemessige årsaker. Det vil si, helt ute av organisasjonen blir han ikke, men han fortsetter ikke som generalsekretær.

Som vanlig var disse sakene på sakskartet: Den eldrepolitiske situasjonen, økonomi/regnskap, budsjett, aktivitetsplan og møteplan for 2022. Økonomien har et lite usikkerhetsmoment siden det har blitt en del frafall blant medlemmene. Ei vervekampanje er helt nødvendig for å komme opp på et akseptabelt nivå. 10% medlemsøkning er målet - helt urealistisk, sa noen - helt innafor, argumenterte andre. Vår nestleder, Ingrid Wisløff Jæger, som også deltok på landsstyremøtet, mener vi bør skaffe kun 1 medlem hver - det vil være en helt overkommelig tanke.

De 6 kravene til statsbudsjettet ble vedtatt: 1) Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret 2) Økt minstepensjon 3) Styrking av kommuneøkonomien 4) Midler til å bekjempe ensomhet blant eldre 5) Tannhelse som en del av egenandelsordninga 6) Digital opplæring av eldre.

Pensjonistforbundet Østfold fikk sine vedtekter vedtatt, og det ble orientert om DAM-prosjektene. I tillegg var det ei rekke andre, interessante temaer:

Siri Antonsen la fram hørbarhet og teksting i NRK, og fortalte at NRK faktisk tekster samtidig som det snakkes på Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. Videre fortalte hun at det er 1 million hørselshemmede her i landet, 180.000 synshemmede/blinde og 200.000 med lese-/skrivevansker (en del overlapp). Bakgrunnsstøy er den største årsaken til klagene til NRK. Hun avslørte også at tekst-tv kommer til å bli borte om ikke så lenge.

Stein Aabø foredro om det faglig-baserte samarbeidet i samarbeidskomitéen mellom LO og Arbeiderpartiet (de fremste tillitsvalgte i disse) - som hadde resultert i boka "Noen av oss har snakket sammen" - der linjene på pensjonspolitikken ble dratt fra Einar Gerhardsen si tid og fram til i dag.

Mat i eldreomsorgen bør være noe av det viktigste vi fokuserer på, sa Erlend Eliassen, leder for Fagforbundets faggruppe for ernæring. Kommunene har et enormt matsvinn på sykehjemmene - i hele landet tilsvarer det kostnader på 3 milliarder. Det vil være mye å tjene på å få fagkunnskapen og kokkene tilbake på sykehjemskjøkkenet - i hele stillinger. Da får du den ferske, nydelige maten og gode matlukta tilbake på sykehjemmene - og gamle som spiser.

Steinar Barstad gav innblikk i en pensjonists hverdag, med tankefulle glimt ispedd gode dikt - fra barn og barnebarns hverdag og framtid.

Fylkessekretærordninga har vært drøfta i en komité som har levert en rapport på dette. Rubrikken for fordeler og svakheter på de to ansettelsesmåtene sentralt/fylkesbasert er interessant lesning. Utvalget har konkludert med at styringsretten må ligge sentralt og at sentral tilsetting er det beste. Men det er uansett ikke penger til sentral ansettelse på det nåværende tidspunkt.